Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 2019

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jak już od wielu lat się u nas dzieje, kilkadziesiąt osób w uroczystym akcie podczas mszy św. o godz. 18.00 wyraziło wolę przystąpienia do inicjatywy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i modlitewnej troski, przez najbliższe dziewięć miesięcy, o życie dzieci dopiero co poczętych, a zagrożonych śmiercią, a także ich najbliższych – o dobre wybory, moralne i materialne wsparcie w środowiskach, w których żyją. Krótka codzienna modlitwa w intencji jednego, znanego tylko Bogu człowieka, którego życie już od zarania jest zagrożone… Fot. Ryszard Milewicz.