Grupy parafialne

Wspólnoty i inicjatywy parafii św. Klemensa Marii Dworzaka
2020/21

Wspólnota formująca chrześcijan oddanych Sercu Pana Jezusa przez codzienne ofiarowanie i modlitwę w intencjach Kościoła i świata. Spotyka się co 2 tygodnie, w poniedziałki o 16.30 w sali Pamięci Solidarności. W ostatnią niedzielę miesiąca, po Mszy św. o 10.30, wyjaśnienie intencji na kolejny miesiąc.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Jej członkowie spotykają się w III piątki miesiąca po Mszy św. o godz.18.00 w sali DLP w przyziemiu kościoła.

Można w niej znaleźć wiele książkowych pozycji katolickich wydanych zarówno przed wieloma laty, jak i najbardziej aktualnych. Można też przejrzeć i poczytać najnowsze numery prasy katolickiej. Czynna w niedziele od 9.00 do 12.00.

Głównym założeniem projektu jest pragnienie odkrywania własnej kobiecości wynikającej z powołania Pana Boga. Spotkania – zazwyczaj w pierwsze soboty miesiąca, ale – patrz osobna zakładka na naszej stronie parafialnej – rozpoczynają się Mszą św. o 12.00 w kościele dolnym i kontynuowane są w parafialnej kawiarence.

Grupa osób, którym wspólne śpiewanie daje wiele radości, pomaga w rozładowaniu stresów i wzmacnia duchowo. Śpiewają utwory sakralne, ale – nie tylko. Próby chóru odbywają się w środy o godz. 20.00 w sali o. Beyzyma, na II piętrze domu parafialnego.

Gałąź rodzinna Ruchu „Światło-Życie”; pomaga osobom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy nim żyć i celebrować go przez całe życie. Spotkania – raz w miesiącu, rotacyjnie w domach rodzin należących do Kręgu.

Grupa osób świeckich, które ubogacają liturgię Eucharystii czytaniem Słowa Bożego i spotykają się na spotkaniach formacyjnych, by odczytywać Boże przesłanie w nim zawarte. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, we wtorki o godz. 20.00, w kawiarence parafialnej.

Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii. To duszpasterstwo wprowadzające w głębię chrześcijaństwa w oparciu o Słowo Boże, liturgię i wspólnotę. W parafii mamy dwie wspólnoty spotykające się w sali na II piętrze domu parafialnego o godz. 19.30: we wtorki (wspólnota I) i w środy (wspólnota II) – na Liturgii Słowa (spotkania formacyjne) oraz w soboty – na Eucharystii.

Inicjatywa, w której grono osób podejmuje modlitwę w intencji dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej, światła lub chwalebnej – oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Modlitewne spotkania grupy odbywają się w górnym kościele, w ostatnie poniedziałki miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00.

Osoby w „umownym” wieku powyżej 40 lat, które we wspólnocie chcą znaleźć odpowiedzi na pytania, których nie zadaliby podczas niedzielnej Mszy św. Spotkania odbywają się w II i IV piątki miesiąca o godz. 19.30, rozpoczynają się Mszą św. i są kontynuowane w kawiarence parafialnej.

W pierwsze piątki i soboty miesiąca kapłani odwiedzają chorych z Komunią św. i jeśli jest taka potrzeba – spowiadają i udzielają sakramentu namaszczenia. Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej lub dzwoniąc pod numer parafii.

Korzenie grupy sięgają czasów stanu wojennego. Jej członkowie są szczególnie mocno związani z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia – Opiekunki Robotników. Dziś towarzyszą ludziom pracy przez pamięć modlitewną i własną formację chrześcijańską. Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00, w sali DLP w przyziemiu kościoła.

Medytacja chrześcijańska jest najprostszą formą modlitwy kontemplacyjnej, jest modlitwą ciszy i trwania w obecności przed Bogiem. Spotkania – w czwartki o 19.00 w sali na II piętrze domu parafialnego.

Słabość to ludzka rzecz, ale kiedy popadamy w uzależnienia, trudno z nich wyjść bez wsparcia – potrzeba pomocnej dłoni Pana Boga i kogoś, kto zrozumie istotę problemu. Najlepiej kogoś, kto wcześniej miał podobny problem i dzięki pomocy innych przeszedł trudną drogę uwolnienia.

W parafii grupy wsparcia spotykają się w sali o. Beyzyma na II piętrze domu parafialnego:

AA „Róża” – dla osób z problemami alkoholowymi – w niedziele o 17.00; II niedziele miesiąca – mityng otwarty;

AA – „Wsparcie – grupa Krokowa 1, 2, 3” – czwartki o 18.00;

Al-Anon „Iskierka” – grupa osób współ-uzależnionych (żony, mężowie, dzieci alkoholików) – poniedziałki o 17.00. W ostatnie poniedziałki miesiąca – spotkania otwarte dla wszystkich;

Anonimowi Żarłocy, grupa „Szansa” – wtorki godz. 18.00; każdy mityng jest otwarty.

Samopomocowa grupa wsparcia Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych Domów i Dorosłych Dzieci Alkoholików „Pierwszy Krok” – środy godz. 18.00;

NA „Chcemy być wolni” – soboty godz. 19.00.

Magis (łac. więcej). Wspólnota gromadząca ludzi młodych (7-8 klasa szkoły podstawowej, liceum, szkoły zawodowe), którzy chcą więcej wymagać od siebie, więcej angażować się w życie chrześcijańskie, więcej czasu, serca i energii poświęcać dla Boga i bliźnich. Spotkania: piątki 19.00 – Eucharystia w dolnym kościele i spotkanie ogólne w sali im. o. Stanisława Tabisia SJ w przyziemiu domu parafialnego; niedziele 20.00 – Eucharystia parafialna w górnym kościele. Spotkania w grupach z animatorami w ciągu tygodnia. Strona internetowa:
www.facebook.com/pg/magiswroclaw/

Inicjatywa wielu grup parafialnych wdrażających w praktykę ewangeliczne treści formacyjne. Ludzie, którzy czynnie pomagają ubogim i opuszczonym. Średnia wieku w naszej parafii jest dość wysoka, więc przybywa tych, którzy potrzebują wsparcia: odwiedzin, zakupów, sprzątania, opieki, troski, a przede wszystkim wrażliwego serca. Inicjatywa pomagając potrzebującym, pomaga też ofiarodawcom, którzy hojnym i gorącym sercem chcą służyć innym. Od lat grupy ochotników co tydzień pieką ciasta, które po niedzielnych Mszach św. są dostępne w kawiarence. Dochód przeznacza się na pomoc dzieciom z wielodzietnych ubogich rodzin naszej parafii potrzebujących wsparcia. Kawiarenka czynna jest w każdą niedzielę w godz. 9.30-13.30 na I piętrze budynku parafialnego.

Oferuje bogaty wybór aktualnej prasy katolickiej, kartek świątecznych, kalendarzy; czynny podczas niedzielnych „dopołudniowych” Mszy św.

Inicjatywa proponująca starszym członkom wspólnoty parafialnej parę chwil oddechu od codziennych trosk i kłopotów w gronie ludzi o podobnym doświadczeniu życiowym, w przyjaznym środowisku. Spotkania – w soboty po zapowiedzi w ogłoszeniach parafialnych.

Gromadzi słuchaczy i sympatyków największej katolickiej rozgłośni w Polsce. Spotkania odbywają się po Mszy św. o godz. 8.00, w I soboty miesiąca w sali Pamięci Solidarności.

Jest najstarszą zorganizowaną grupą kombatancką w Polsce. Gromadzi byłych żołnierzy Armii Krajowej z terytorium Rzeczypospolitej. Uczestnicy spotykają się w ostatnie poniedziałki miesiąca o godz. 16.00 w sali Pamięci Solidarności.

LSO gromadzi chłopców, zazwyczaj po I Komunii św., posługujących w czasie liturgii Mszy św. i nabożeństw, kształtowanych przez duszpasterzy nie tylko do służby przy ołtarzu, ale też do codziennej pomocy bliźniemu i osiągania pełni życia w bliskości z Panem Bogiem. Kandydaci na ministrantów i ministranci z kl. III i IV przychodzą na spotkania w soboty o godz. 10.30 do salki ministranckiej (na I piętrze domu parafialnego), a ministranci z kl. V-VI spotykają się z duszpasterzem w soboty o godz. 9.00.

Ministranci starsi spotykają się „na zwołanie”.

Diakonia muzyczna wspólnoty MAGIS. Próby odbywają się w  piątki o 17.45. Grają na młodzieżowych Mszach św. w piątki o 19.00.

Grupa świeckich mężczyzn, którzy po okresie przygotowania i ustanowieniu przez biskupa, pomagają rozdawać Komunię św. w czasie Mszy św. oraz roznoszą ją do chorych w niedziele. Chętnych do przyjęcia odwiedzin szafarza w niedziele można zgłaszać w kancelarii parafialnej lub dzwoniąc pod numer parafii.

Ruch powstał po Soborze Watykańskim II; podkreśla rolę Ducha Świętego jako odnowiciela ludzkich wnętrz w ten sposób inspirującego i ożywiającego wspólnotę Kościoła. Spotkania grupy – środy o 18.40 w dolnym kościele. Strona internetowa: www.facebook.com/pg/wroclaw.kana.

Prelekcje na tematy różne i ciekawe; odbywają się wg zapowiedzi, zazwyczaj w czwartki o godz. 18.45 w sali Pamięci Solidarności.

Grupa ludzi chcących przy pomocy rzetelnej informacji i wartościowych materiałów formacyjnych, podawanych we w miarę atrakcyjnej formie, współuczestniczyć w organizowaniu życia parafii. Spotkania redakcji odbywają się w czwartki po wydaniu kolejnego numeru o 20.00 w sali redakcyjnej w przyziemiu domu parafialnego. Kontakt, e-mail: [email protected].

Spotkania według ustalonego kalendarza.

Gremium zbierające się na wezwanie o. Proboszcza i służące mu swym doradczym głosem w zarządzaniu parafią. Spotkania – w kawiarence parafialnej.

www.dworzak.jezuici.pl

www.facebook.com/jezuici.dworzak

Grupa młodych ludzi aktywnie włączających się w przeżywanie Mszy św. poprzez muzykę liturgiczną. Zespół tworzą osoby, które swymi muzycznymi i wokalnymi talentami służą chwale Pana Boga. „Clemensianum” gra na Mszach św. w niedziele o 20.00 i w święta. Próby odbywają się w niedziele o godz. 17.30 w sali im. o. Stanisława Tabisia SJ, w przyziemiu domu parafialnego. Można również zajrzeć na ich stronę: www.facebook.com/Clemensianum.

Członkowie Związku wywodzą się zazwyczaj z rodzin, w których przodkowie walczyli o niepodległość lub bronili niepodległości Rzeczypospolitej. Ale nie tylko. Kultywują tradycje patriotyczne i pogłębiają swoją wiedzę społeczną m.in. przez udział w rocznicowych uroczystościach i zaangażowanie w odnawianie pamiątek historycznych. Spotykają się w sali DLP w przyziemiu kościoła w pierwsze wtorki miesiąca o 17.00.

Tworzą go 20-osobowe róże, w których poszczególni członkowie codziennie odmawiają jedną tajemnicę różańca. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały różaniec, a modlitwa różańcowa powoli przemienia serca tych, którzy po nią sięgają. Spotkania – w ostatnie niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 1o.30 w górnym kościele.