Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

15 – 22 sierpnia 2021

Marian SKIBA

zam. Wrocław, Parafia loco

Agnieszka HUŃKA

zam. Wrocław, Parafia Katedralna

 

22 – 29  sierpnia 2021

Robert Przemysław ANGURENT
zam. Wrocław, Parafia loco
Sabina Dorota BEN
  zam. Wrocław, Parafia loco

 

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.