Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

25 października – 1 listopada 2020

Michał Krzysztof KRZYŻANOWSKI

zam. Parafia loco

Ewa Anna KOWNACKA

zam. Parafia loco

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.