Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

 09 – 16.06.2024

 

Aleksander Michał SKULIMOWSKI
zam. Parafia loco
Karolina PABIAN
zam. Parafia loco

 

 

 Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w związku
z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest
zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.