Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

 8 – 15 maja 2022

Damian NIKODEM
zam. Parafia MB Różańcowej, Wrocław
Anna PILUŚ
zam. Parafia loco

Sebastian RABIEJ
zam. Parafia loco
Monika KONARSKA
zam. Parafia loco

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w związku
z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest
zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.