Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

(24 listopada – 1 grudnia 2019)

47. Daniel Rajmund DANNHEISIG

zam. Parafia loco


Anna Maria ŚLADEWSKA

zam. Parafia loco

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.