Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

10 – 17 stycznia 2021

Mateusz GRZECHOWIAK

zam. Parafia loco

Justyna SONDAJ

zam. Parafia loco

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.