Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

11 – 18 września 2022

Łukasz DALECKI, zam. Parafia loco
Una Joanna WABIŃSKA, zam. Parafia loco

 Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w związku
z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest
zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.