Pogrzeb chrześcijański

W celu dopełnienia formalności pogrzebu, możemy zgłosić się w kancelarii poza czasem jej urzędowania.
Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina, w parafii zamieszkania zmarłej osoby. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania, na pochówek potrzebna jest zgoda proboszcza parafii, na terenie której zmarły zamieszkiwał.

Przy zgłaszaniu pogrzebu, należy w kancelarii parafialnej przedłożyć:

  • skrócony akt zgonu z USC,
  • zaświadczenie księdza kapelana, o przyjęciu przed śmiercią sakramentu chorych (dotyczy to zwłaszcza zmarłych w szpitalu).

Zgłoszenie pogrzebu w firmie pogrzebowej, nie oznacza załatwienia tym samym pogrzebu kościelnego w parafii (żadna firma pogrzebowa nie jest do tego uprawniona!).

Kapłan odprawia Mszę św. pogrzebową w kościele (bez trumny czy urny), a następnie od kaplicy cmentarnej lub bramy cmentarza prowadzi pogrzeb. Na początku Mszy św. pogrzebowej istnieje możliwość wyspowiadania się.