Sakrament chrztu świętego

CO JEST POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO ?

Najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej (dziecko powinno być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców; w innym wypadku należy przedstawić „przekazanie chrztu” od swojego proboszcza).
Przy zgłaszania chrztu należy:

  • przedłożyć (do wglądu) oryginał aktu urodzenia dziecka z USC;
  • podać personalia rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, datę urodzenia i ślubu kościelnego oraz adres zamieszkania. Najlepiej skorzystać z „Karty zgłoszenia do Chrztu Świętego” umieszczonej poniżej.

Chrzestni winni być katolikami praktykującymi i bierzmowanymi.
Jeśli mieszkają w innej parafii, przedkładają odpowiednie zaświadczenie od swego proboszcza stwierdzające, że mogą być chrzestnymi.
Rodzice i chrzestni winni wziąć udział w jednej nauce przed chrztem (w poniedziałek przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca o g. 19.00, w kancelarii parafialnej).
W wypadku choroby dziecka i ważnej racji, chrztu udzielamy w każdym czasie. Normalnie w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.
Prosimy nie odkładać chrztu dzieci!

Potrzebne pliki: