Apostolstwo Modlitwy

Wspólnota formująca chrześcijan oddanych Sercu Pana Jezusa poprzez codzienne ofiarowanie i modlitwę w intencjach Kościoła i świata, wyznaczanych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Spotyka się co 2 tygodnie, w poniedziałki o 16.30, w Izbie Pamięci Solidarności. W ostatnią niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 10.30, wyjaśnienie intencji na kolejny miesiąc.

Opiekunem jest o. Janusz Śliwa SJ.

Papieskie intencje na rok 2020

Intencja ewangelizacyjna:

Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

Intencja powszechna:

Słuchanie wołania migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

Intencja ewangelizacyjna:

Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Intencja powszechna:

Wyzwolenie się z uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

Filmik z papieską intencją modlitewną

Intencja ewangelizacyjna:

Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Intencja ewangelizacyjna:

Droga serca
Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

Intencja powszechna:

Nasze rodziny
Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

Intencja powszechna:

Świat ludzi morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

Intencja powszechna:

Szanowanie zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Intencja ewangelizacyjna:

Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Intencja powszechna:

Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

Intencja ewangelizacyjna:

Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

 

Przydatne linki: