Duszpasterze

Urodzony 27.05.1962 r. w Stróżach (pow. nowosądecki), święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Studiował w Krakowie, Warszawie i Innsbrucku. Był m.in. współzałożycielem i dyrektorem Domu Spotkań im Angelusa Silesiusa przy ul. Stysia we Wrocławiu, dyrektorem Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach oraz Katolickiego Instytutu Zarządzania, Przewodniczącym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. W latach 2010-2014 był proboszczem w Czechowicach-Dziedzicach. 2014-2019 duszpasterz w naszej parafii. Proboszcz parafii św. Klemensa Dworzaka od 2019.

71 334 79 97

Urodzony 14.03.1973 r. w Oleśnicy, święcenia kapłańskie przyjął w 2009 r. Studiował w Lublinie, Krakowie, Neapolu i Warszawie. Był dyrektorem bursy dla młodzieży w Krakowie (2009-11), posługiwał w domu rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach (2011-16), był wikariuszem w Bytomiu (2016-19). Wikariusz parafii św. Klemensa Dworzaka.

Urodzony w 1958 r. w Szamocinie, przyjął święcenia kapłańskie 29.06.1987 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię w Krakowie 1982-84 i teologię w Neapolu 1984-87. Duszpasterz akademicki, katecheta, rekolekcjonista i opiekun Wspólnot Życia Chrześcijańskiego oraz Drogi Neokatechumenalnej m.in. we Wrocławiu (1987-90 w par. św. Klemensa Dworzaka), Krakowie i Gliwicach. Opiekun wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.

Urodzony w 1959 r. w Czeladzi, przyjął święcenia kapłańskie 31.07.1985 r. w Gliwicach. Studiował filozofię w Krakowie oraz teologię ogólną w Warszawie i teologię dogmatyczną na Gregorianum w Rzymie 1987-90, a następnie pracował m.in. jako katecheta, proboszcz, spowiednik, duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw – w Bytomiu, Nowym Sączu, Krakowie (Przegorzały), we Wrocławiu (w par. św. Klemensa Dworzaka 1997-2003), Czechowicach-Dziedzicach i Krakowie Łagiewnikach. Opiekun wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Kana”.

Urodził się 8.11.1951 roku w Wilczym Gardle (obecnie część Gliwic). Święcenia kapłańskie przyjął 31.07.1979 r. w Gliwicach. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie oraz teologię pastoralną na KUL-u w Lublinie. Po święceniach pracował jako duszpasterz młodzieżowy i harcerski w Krakowie 1981-83, Wrocławiu 1983-84, Rudzie Śl. 1984-86, Chicago 1986-94, Krakowie 1994-2003, a ostatnio w Atenach 2003-10. W naszej parafii zajmuje się dziećmi i młodszymi ministrantami.

71 334 79 94

Urodził się 12.03.1934 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29.06.1959 r. w Warszawie. Opiekuje się Grupą Apostolstwa Modlitwy.

[email protected] 71 334 79 93

Urodził się 9.03.1943 r. Święcenia kapłańskie przyjął 20.06.1973 r.; były proboszcz w Czechowicach-Dziedzicach. Opiekun Klubu Seniora.

71 334 79 92

Urodził się w 1970 r. w Niemodlinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.2000 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Po święceniach pracował w parafiach w Bytomiu, Starej Wsi, Gliwicach i Nowym Sączu, głównie jako katecheta i duszpasterz dzieci. W naszej parafii katechizuje dzieci w Szkole Podstawowej nr 109 i zajmuje się przygotowaniem trzecich klas do I Komunii Świętej.

71 334 79 92

Zakrystian. Zajmuje się zakrystią i kościołem.

71 334 79 96