Intencje Mszy Świętych

8 – 15 grudnia 2019 r.

II NIEDZIELA ADWENTU – 8 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 za + Józefa Korolewicza

godz. 7.30 1/ za + Zygfryda Lubowieckiego, w m-c po śm.

2/ w int. Haliny Majdzik z okazji 85. urodzin – dziękczynna z prośbą dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Pocieszenia

godz. 9.00 za ++ Helenę w 6. rocz. śm. i Teofila Wieczorków

KG godz. 10.30 za + Tadeusza Mazura oraz ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny Mazurów

KD godz. 10.30 za + Ewę Szajdecką w 16. rocz. śm.

godz. 12.00 1/ w int. parafian oraz dzieci, które przyjmą sakrament chrztu św., o błog. Boże

2/ za ++ Grażynę Fiołka w 2. rocz. śm., rodziców: Władysławę i Ignacego Fiołka, Teofilę i Stefana Kobierskich, ++ szwagrów: Alicję, Ludwika, Sylwestra oraz ++ z rodziny

3/ za + Janusza Czechowicza

godz. 18.00 za + Józefa Łowczykowskiego w 25. rocz. śm. oraz + Kazimierza Jóźwiaka w 28. rocz. śm. i ++ z rodziny – o dar życia wiecznego

godz. 20.00 za + Zofię Kajda w 20. rocz. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny

PONIEDZIAŁEK – 9 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 1/ za + Zofię Nowicką w rocz. śm.

2/ za + Jana Nowaka

godz. 8.00 1/ o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Pocieszenia dla córki, wnuków i zięcia

2/ w int. Marka, o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej

godz. 18.00 1/ za + Józefa Korolewicza

2/ za+ Marię Domin

3/ za + siostrę Jadwigę Forster i szwagra Janusza Forster, o radość życia wiecznego w gronie zbawionych

godz. 19.30 za + Janusza Czechowicza

WTOREK – 10 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 1/ za + Józefa Korolewicza

2/ za + Jana Nowaka, int. od Jana Skwarczaka

godz. 8.00 za + Stanisława w 11. rocz. śm.

KD godz. 17.00 roraty dla dzieci

godz. 18.00 1/ w intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia oraz w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny za Jej pośrednictwem

2/ za ++ Alfredę Witkowską i Kazimierę Kamińską, int. od Żywego Różańca

3/ za + Jadwigę Szkodowską w 20. rocz. śm.

godz. 19.30 za + Janusza Czechowicza

ŚRODA – 11 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 1/ o Boże błog. i opiekę MB Pocieszenia dla Sylwestra

2/ za + Jana Nowaka, int. od Tadeusza Skwarczaka z rodziną

godz. 8.00 1/ w int. wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego

godz. 18.00 1/ za + Józefa Korolewicza

2/ za + Mariana

3/ za ++ Ryszarda Wysockiego i Jana Kałwę – członków Żywego Różańca

godz. 19.30 za + Janusza Czechowicza

CZWARTEK – 12 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 za + Józefa Korolewicza

godz. 8.00 dziękczynna za błog. Boże i okazane miłosierdzie w prowadzeniu firmy

KD godz. 17.00 roraty dla dzieci

godz. 18.00 1/ za ++ Romana i Stanisławę Sobolewskich

2/ za + Adelę Darłak

godz. 19.30 za + Janusza Czechowicza

PIĄTEK – 13 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 1/ za ++ o. Stanisława Błaża SJ w 37. rocz. śm. oraz br. Wiesława Sączawę SJ w 26. rocz. śm.

godz. 8.00

godz. 18.00 1/ za + Józefa Korolewicza

2/ za ++ teściów; Mariannę i Adama Naworskich oraz braci: Mieczysława, Czesława i Adama Naworskich i drugiego teścia Józefa Drzewieckiego – o radość życia wiecznego w gronie zbawionych

KD godz. 18.00 za + Jana Nowaka, int. od Kazimierza Solarza z rodziną

godz. 19.30 za + Janusza Czechowicza

SOBOTA – 14 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 1/ za + Józefa Korolewicza

2/ o łaskę nawrócenia grzeszników

godz. 8.00 za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

godz. 18.00 1/ za + s. Franciszkę Wilhelminę, Antoniego, Jana, Franciszka

2/ za + męża Stefana Gajewskiego, ++ rodziców z obu stron oraz ++ babcię Annę Naróg, Andrzeja Trojana i Konrada Nasiadko

godz. 19.30 za + Janusza Czechowicza

III NIEDZIELA ADWENTU – 15 grudnia 2019 r.

godz. 6.30 1/ w int. parafian – o błog. Boże dla żyjących i dar życia wiecznego w gronie zbawionych dla ++

2/ za + Bronisławę w 13. rocz. śm.

godz. 7.30 za ++ Mariannę, Andrzeja, Franciszka, Jana, Władysławę i Bronisławę oraz ++ z rodziny

godz. 9.00 1/ za + Kazimierza Mazura w 8. rocz. śm.

2/ za + Józefa Korolewicza

KG godz. 10.30 w int. Zuzi z okazji urodzin – dziękczynna z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Pocieszenia

KD godz. 10.30 w int. rodziny Szczepuchów – w wdzięczności za wszelkie łaski i dary

godz. 12.00 1/ za + Szczepana w 16. rocz. śm. oraz ++ z rodziny

2/ za + Jolantę Zielińską, int. od koleżanek mamy z fundacji

3/ za + Janusza Czechowicza

godz. 18.00 za ++ rodziców: Danutę i Feliksa Badowskich

godz. 20.00 za + Jana Nowaka, int. od siostrzeńca Józefa z rodziną