Intencje Mszy Świętych

17 – 24 lutego 2019 r.

VI NIEDZIELA zwykła – 17 lutego 2019 r.

godz. 6.30 za + Zdzisława

godz. 7.30 za ++ Antoniego i Danielę

godz. 9.00 1/ za + Lubomirę Kowanda

2/ w int. Katarzyny z ok. 50. rocz. ur., z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB

KG godz. 10.30 za + Czesławę w 21. rocz. śm. i + Leokadię

KD godz. 10.30 za + Augustyna w 6. rocz. śm., + Jana w 38. rocz. śm. oraz ++ rodziców i braci

KG godz. 12.00 1/ w int. Bogumiły i Mariana Pautrzaków w 50. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB na dalsze wspólne lata życia

2/ w int. Genowefy Kuriata w 90. rocz. ur. – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB

3/ za + o. Adama Wiktora SJ w 20. rocz. śm. oraz + Marię Zapart w 1. rocz. śm.

4/ za + Pana Premiera Jana Olszewskiego

KD godz. 12.00 W intencji Parafian

godz. 18.00 za + Mieczysławę Cader w 7. rocz. śm. oraz ++ z rodzin: Cader, Jędrzejczak, Urban, Łaźniak

godz. 20.00 1/ za ++ Mieczysława i Krystynę Chmurzyńskich oraz ++ rodziców z obu stron

2/ za + Emila Oberskiego, Pszczelarza w 1. rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 18 lutego 2019 r.

godz. 6.30 za + Zdzisława

godz. 8.00 w int. Karoliny z ok. 10. rocz. ur., oraz Tymoteusza i rodziców – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB

godz. 18.00 1/ w int. s. Dominiki z ok. ur. – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB

2/ za + Lubomirę Kowanda

3/ za + Ireneusza Przychodzień w 1. rocz. śm.

godz. 19.30 za + Marię w 12. rocz. śm.

WTOREK – 19 lutego 2019 r.

godz. 6.30 za + Zdzisława

godz. 8.00 1/ za ++ Teklę, Jana, Jadwigę, Eleonorę, Feliksa, Jana

2/ za + Bogusława Banaszka

godz. 18.00 1/ w intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia oraz w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny za Jej pośrednictwem

2/ za + Zbigniewa w 7. rocz. śm., ++ rodziców i dziadków z obu stron

3/ za ++ Edmunda i Eugenię Borutów w rocz. śm. oraz ++ z rodziny

godz. 19.30 za + Lubomirę Kowanda

ŚRODA – 20 lutego 2019 r.

godz. 6.30 za + Zdzisława

godz. 8.00 1/ za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego

2/ w int. Stefanii z ok. urodzin – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB

3/ za + syna Marka Wojaczyka w 8. rocz. śm. oraz ++ z rodziny

godz. 18.00 1/ za + Zbigniewa Wysockiego w 2. rocz. śm.

2/ za + Irenę w 10. rocz. śm.

3/ za + Wiesława Gurala

godz. 19.30 za + Lubomirę Kowanda

CZWARTEK – 21 lutego 2019 r.

godz. 6.30 za + Zdzisława

godz. 8.00 za ++ rodziców: Janinę w 15. rocz. śm. i Józefa w 34. rocz. śm. oraz + brata Ryszarda

godz. 18.00 1/ za + Lubomirę Kowanda

2/ za ++ z rodzin: Jagodzińskich, Skrzypczyńskich, Kopaczewskich i Urbaniaków

3/ za + Bernadetę Molińską i ++ z rodzin: Molińskich, Myśliwców, Motyków i Tarnasów

4/ za + Jana Szymalę

godz. 19.30 za + Marię Lipińską w 15. rocz. śm.,++ rodzeństwo i rodziców z obu stron

PIĄTEK – 22 lutego 2019 r.

godz. 6.30 1/ za + Zdzisława

2/ za + o. Franciszka Chromika SJ w 13. rocz. śm. i + o. Antoniego Mokrzyckiego SJ w 37. rocz. śm.

godz. 8.00 za + Lubomirę Kowanda

godz. 18.00 1/ za + Jana Kobiałkę w 8. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron i + brata

2/ za + syna Marka w 15. rocz. śm.

3/ za + Krystynę Zawada w 6. m-c po śm. oraz + Walerię Zawada w 40. rocz. śm.

KD godz. 19.00 za + Lidię w 14. rocz. śm. oraz + Kazimierza

godz. 19.30 za + Eugeniusza Hewiaka o dar Nieba

SOBOTA – 23 lutego 2019 r.

godz. 6.30 za + Zdzisława

godz. 8.00 1/ za + Lubomirę Kowanda

2/ za + Mieczysława Rożko w 7. rocz. śm.

godz. 18.00 1/ za ++ Janinę i Ludwika oraz ++ z rodziny

2/ za ++ Aleksandrę i Tadeusza Mosoń

3/ za ++ Marię, Zygmunta i Jarosława Wójcików

godz.19.30 za + Katarzynę Marszałek i + Zygmunta Maja w rocz. śm.

VII NIEDZIELA zwykła – 24 lutego 2019 r.

godz. 6.30 za + Zdzisława

godz. 7.30 za + Lubomirę Kowanda

godz. 9.00 za + Stanisława w 11. rocz. śm., o dar życia wiecznego

KG godz. 10.30 za + Franciszka Jureczkę w 4. rocz. śm., int. od żony, córki, wnuczki i zięcia

KD godz. 10.30 w int. Liliany Chrobot w 1. rocz. ur. – dziękczynna z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB

godz. 12.00 1/ w intencji parafian i dzieci, które przyjmą sakrament chrztu św.

2/ za + Ignacego w 25. rocz. śm. oraz ++ z rodziny

godz. 18.00 za ++ Marię, Mikołaja, Adama, Jana, Irenę, Julię i Józefa Skulskich

godz. 20.00 1/ za + Kazimierza w 3. rocz. śm.

2/ za + Waldemara Pietryszczew w m-c po śm.