Intencje Mszy Świętych

20 – 27 października 2019 r.

NIEDZIELA – 20 października 2019 r.

godz. 6.30 w int. parafian, o błog. Boże dla żyjących i radość życia wiecznego dla ++

godz. 7.30 1/ za ++ Nelę Jasińską oraz Jadwigę, Leona, Andrzeja Adamskich

2/ za + Adama Solnica

godz. 9.00 1/ za + Adama Augustynka

2/ za ++ z rodzin Kuboszów, Dastychów i Gatnerów oraz + Helenę

KG godz. 10.30 za + Stanisława Krasowskiego w 4. rocz. śm.

KD godz. 10.30 1/ za + Marię w 7. rocz. śm. oraz ++ rodziców

2/ za + Halinę Pieniążek w 5. rocz. śm., int. od syna, synowej i wnuczka

godz. 12.00 za ++ Anielę, Władysława, Mariannę, Józefa, Leona, ks. Wojciecha i Halinę

godz. 18.00 za + Zdzisławę Szkołudę w 1. rocz. śm.

godz. 20.00 1/ za + Stanisławę Gruszę

2/ za + Jana z ok. imienin oraz ++ Marię, Zofię, Piotra i wszystkich ++ z rodzin Błażewiczów i Damiańskich

PONIEDZIAŁEK – 21 października 2019 r.

godz. 6.30 za + Adama Solnica

godz. 8.00 1/ za + Adama Augustyna

2/ za + Krystynę Marczak w 1. rocz. śm. oraz + Marię Firecką w 1. rocz. śm.

godz. 18.00 1/ w int. Heleny Mazurek z ok. 80. urodzin – dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB Pocieszenia

2/ za + męża Leszka, jego ++ rodziców oraz ++ z rodziny

3/ za + Irenę Chraniuk w 2. rocz. śm.

godz. 19.30 za + Stefanię Gruszę

WTOREK – 22 października 2019 r.

godz. 6.30 za + br. Kazimierza Szmajducha SJ w 24. rocz. śm.

godz. 8.00 1/ za + Henryka Budrewicza

2/ za ++ Wiktorię i Antoniego

godz. 18.00 1/ w intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia oraz w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny za Jej pośrednictwem

2/ za + Adama Augustyna

3/ za + Jana Niżyńskiego w 1. rocz. śm.

godz. 19.30 1/ za + Stefanię Gruszę

2/ za + Adama Solnica

ŚRODA – 23 października 2019 r.

godz. 6.30 za + Adama Solnica

godz. 8.00 1/ w int. wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego

2/ za + Eugenię Gąsiorowską oraz ++ z rodziny

3/ w int. Marcina i Marka, o nawrócenie i Andrzeja – w dniu urodzin, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski

godz. 18.00 1/ za + Adama Augustyna

2/ za + Stefanię Gruszę

3/ za + Krzysztofa Szydłowskiego w 1. rocz. śm. oraz + Irenę Szydłowską

godz. 19.30 za ++ Józefa, Agnieszkę, Felicję i Henryka

CZWARTEK – 24 października 2019 r.

godz. 6.30 za + Adama Solnica

godz. 8.00 1/ za + Adama Augustyna

2/ za ++ rodziców: Kazimierza i Józefę

godz. 18.00 1/ za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz ++ z rodziny Kucharskich

2/ za + Dariusza Lenczkiewicza w 7. rocz. śm.

3/ za + Jana Rutkowskiego w 2. rocz. śm.

godz. 19.30 za + Stefanię Gruszę

PIĄTEK – 25 października 2019 r.

godz. 6.30 za + Adama Solnica

godz. 8.00 1/ za + Adama Augustyna

2/ za ++ Urszulę i Adama Osolińskich

godz. 18.00 1/ za ++ Alojzego, Marię, Janinę oraz ++ z rodziny

2/ za + Michała Cetnara oraz ++ z całej rodziny Cetnarów

3/ za + Mariannę Malec

KD godz. 19.00 za ++ Karolinę, Antoniego, Joannę, Wandę, Helenę, Jana, Mirosława oraz ++ z rodziny Lylo

godz. 19.30 za + Stefanię Gruszę

SOBOTA – 26 października 2019 r.

godz. 6.30 za + Adama Solnica

godz. 8.00 za + Adama Augustyna

godz. 18.00 1/ za + Zdzisława Szewczuka w 2. rocz. śm.

2/ za + Józefa Majdzika

3/ za + Józefa oraz ++ z rodzin Saletów i Sierakowskich

godz. 19.30 za + Stanisławę Gruszę

NIEDZIELA – 27 października 2019 r.

godz. 6.30 za + Adama Solnica

godz. 7.30 za + Adama Augustynka

godz. 9.00 w int. Lucyny z ok. 81. urodzin – dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, zdrowie, błog. Boże dla jubilatki oraz dzieci i wnuków

KG godz. 10.30 1/ za + Teofila Gawłowskiego w 3. rocz. śm.

2/ za + Władysława oraz ++ rodziców z obu stron

KD godz. 10.30 za + Henryka Borczyka w 17. rocz. śm. oraz ++ rodziców

godz. 12.00 1/ w int. parafian i dzieci, które przyjmą sakrament chrztu św.

2/ w int. Kazimiery i Józefa Stożków w 50. rocz. sakramentu małżeństwa – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB na kolejne wspólne lata życia

3/ za + Tadeusza Śniecińskiego

KD godz. 12.00 dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii św.

godz. 18.00 za + Stanisławę Gruszę

godz. 20.00 za + Ryszarda Jakubowskiego