Intencje Mszy Świętych

16 – 23 czerwca 2024

NIEDZIELA – 16 czerwca 2024

7.30 Za ++ Anielę, Władysława, Mariannę, Józefa, Leona, ks. Wojciecha i Halinę

9.00 Za + Stanisławę Łowczykowską w 32. rocz. śm. oraz ++ z rodziny

10.30 W int. Heleny w dniu urodzin

12.00 Za + Barbarę Strąk

13.30 W int. Jolanty i Leszka z ok. 40. rocz. sakramentu Małżeństwa

16.00 Za ++ Leona, Stanisławę, Franciszka, Katarzynę, Stanisława, Jerzego, Janinę, Jana, Zygmunta i Zofię

18.00 Za + Jerzego w 4. rocz. śm. oraz ++ z rodziny

20.00 W int. Mirosławy i Piotra w 25. rocz. sakramentu Mażeństwa

 

PONIEDZIAŁEK – 17 czerwca 2024

6.30 Za + Barbarę Strąk

8.00 Za + Piotra Karkoszka, ++ z rodziny Fichtelów: Stanisława, Wiktorię, Tamarię, Jana i Jarosława

18.00 Za ++ Zofię i Kazimierza Pacholec oraz ++ Walerię i Kazimierza, Stanisława i Mariannę

19.30 Za + Annę Paciorek

 

WTOREK – 18 czerwca 2024

6.30 Za ++ Andrzeja, Alinę i Jana

8.00 W int. Oliwi Manzer z ok. 4 rocz. urodzin

18.00 1/ W intencji wszystkich czcicieli MB Pocieszenia oraz w int. próśb
i podziękowań zanoszonych do Bogaw czasie nowenny za Jej pośrednictwem

2/ Za + męża Grzegorza oraz ++ teściów

19.30 Za + Barbarę Strąk

 

ŚRODA – 19 czerwca 2024

6.30 Za + Barbarę Strąk

8.00 1/ W int. dobroczyńców kościoła i domu zakonnego

2/ Za ++ Helenę, Jacka i Mieczysława

18.00 Za + Stefana Kaletę w 18. rocz. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

19.30 Za ++ Genowefę, Mariana, Wandę i Czesława

 

CZWARTEK – 20 czerwca 2024

6.30 Za + Barbarę Strąk

8.00 Za + Adama, ++ jego rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny Kucharskich

18.00 Za ++ Alojzego i Stanisława

19.30 Za ++ Wilhelminę i Stanisława Milczanowskich

 

PIĄTEK – 21 czerwca 2024

6.30 Za + Barbarę Strąk

8.00 W int. Tomasza z ok. imienin

18.00 W int. żywych i zmarłych członków Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy

KD 19.30 rez.

19.30 W int. Urszuli i Konrada

 

SOBOTA – 22 czerwca 2024

6.30 Za + Andrzeja

8.00 1/ Za + Barbarę Strąk

2/ Za + męża Stanisława Białoruckiego w 47. rocz. śm.

18.00 Za + Irenę Szczepańską w 7. rocz. śm., + Franciszka oraz ++ z rodziny z obu stron

19.30 Za ++ Michalinę i Piotra oraz ++ ich rodziców

 

NIEDZIELA – 23 czerwca 2024

7.30 Za + Zuzannę Kuligowską, ++ z rodziny: Kuligowskich, Durbasów, Tobiaszów, Jana i Elżbietę Łozińskich, Wiesławę i Czesława Poniatowskich

9.00 Za ++ Jana i Halinę Kaczorowskich

10.30 Za + Barbarę Strąk

12.00 Za + Weronikę i Adama Czaickich, + Stanisława Janusz oraz ++ z rodziny z obu stron

13.30 W int. Janiny z ok. 85. rocz. urodzin i imienin

16.00 Za + Mariana Mendel w 1. rocz. śm.

18.00 Za ++ Janinę i Franciszka Bohdziun

20.00 Za + Mariannę Zalewską w 1 rocz. śm., ++ Stanisława i Michałka