Intencje Mszy Świętych

14 – 21 października 2018 r.

NIEDZIELA – 14 października 2018 r.

godz. 6.30 za + Wandę Lasota

godz. 7.30 1/ za + Józefa Karcza w 40. rocz. śm.

2/ za + Tomasza Rybczyńskiego

godz. 9.00 1/ za ++ Stanisławę i Kazimierza Nowickich, Helenę Wolczak oraz za ++ z rodziny

2/ w int. Elżbiety i Mariusza w 10. rocz. sakramentu małżeństwa – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże., potrzebne łaski i opiekę MB dla Jubilatów i całej Rodziny

KG godz. 10.30 za ++ Rodziców: Mariannę i Franciszka Polaków, rodzeństwo: Reginę, Jana, Bronisława i Jana

KD godz. 10.30 za + Ryszarda w 19. rocz. śm. oraz za ++ Rodziców z obu stron

godz. 12.00 1/ w int. dzieci ochrzczonych, ich Rodziców i chrzestnych

2/ w int. Małgorzaty – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie oraz opiekę MB

godz. 18.00 za + Kazimierza Krawczyka

godz. 20.00 za ++ Rodziców: Wiktorię i Włodzimierza Zabielin

PONIEDZIAŁEK – 15 października 2018 r.

godz. 6.30 w int. Szymona w 10. rocz. ur. – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB

godz. 8.00 1/ za + Kazimierza Krawczyka

2/ za + Tomasza Rybczyńskiego

godz. 18.00 1/ za + Andrzeja w 11. rocz. śm. oraz za ++ Rodziców: Wereskich i Banasiewiczów

2/ za + Wandę Lasota

godz. 19.30 za + Kazimierza w 16. rocz. śm.

WTOREK – 16 października 2018 r.

godz. 6.30 za + Wandę Lasota

godz. 8.00 1/ za + Kazimierza Krawczyka

2/ za ++ siostrę Jadwigę, szwagra Julka oraz za ++ z rodziny

3/ za + Stanisława Kurka w 11. rocz. śm. oraz za ++ Rodziców i Rodzeństwo z obu stron

godz. 18.00 1/ W intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia oraz w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny za Jej pośrednictwem

2/ za + Czesławę Buczyńską w m-c po śm.

3/ w int. Janiny Ładowskiej z ok. urodzin i rocz. chrztu św. – dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Pocieszenia, z int. Wspólnoty Jeruzalem

godz. 19.30 za + Tomasza Rybczyńskiego

ŚRODA – 17 października 2018 r.

godz. 6.30 1/ za + Kazimierza Krawczyka

2/ za + Tomasza Rybczyńskiego

godz. 8.00 1/ Za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego

2/ za + Wandę Lasota

godz. 18.00 1/ za + Barbarę Litwin-Klyszcz w 1. rocz. śm.

2/ za + Stanisławę Sobolewską

godz. 19.30 za + syna Piotra, o Boże miłosierdzie i dar Nieba

CZWARTEK – 18 października 2018 r.

godz. 6.30 za + Tomasza Rybczyńskiego

godz. 8.00 1/ w int. Delfiny z ok. 18. rocz. ur. – dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MB Pocieszenia dla Jubilatki, jej Rodziców i Rodzeństwa

2/ za + Anielę, Józefa, Janinę, ks. Tadeusza, Leopolda oraz ++ z rodziny

godz. 18.00 1/ za + Kazimierza Krawczyka

2/ za + Marka Zalewskiego w m-c po śm.

3/ za + Stanisława Krasowskiego w 3. rocz. śm., int. od rodziny

godz. 19.30 za ++ Władysława i Apolonię

PIĄTEK – 19 października 2018 r.

godz. 6.30 za + Kazimierza Krawczyka

godz. 8.00 za ++ Jana, Marię, Zofię i Piotra oraz za ++ z rodziny: Błażeczków i Damiańskich

godz. 18.00 1/ w int. Akcji Katolickiej

2/ w int. Błażeja i Anny Kwaśniewskich z dziećmi, o szczególne łaski i opiekę MB Pocieszenia

KD godz. 19.00 za + Halinę Jodkowską, int. od Jadwigi Saferny z rodziną

godz. 19.30 za + Tomasza Rybczyńskiego

SOBOTA – 20 października 2018 r.

godz. 6.30 za + Irenę Sochacką

godz. 8.00 za + Kazimierza Krawczyka

godz. 18.00 1/ za + Irenę Chraniuk w 1. rocz. śm.

2/ za + Jana Niżałowskiego w 11 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny Niżałowskich i Jabłonowskich

3/ za ++ Barbarę i Antoniego Gaj, Helenę i Antoniego Gaj oraz za ++ Marię i Konrada Borek

godz. 19.30 w int. Małgorzaty i Jarosława Stańczyków w 30. rocz. sakramentu małżeństwa – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże., potrzebne łaski i opiekę MB dla Jubilatów i całej Rodziny

NIEDZIELA – 21 października 2018 r.

godz. 6.30 w int. Iwa Tomczyszyna, który dzisiaj przyjmie sakrament chrztu św. i jego rodziny – o dary Ducha Świętego, błog. Boże i opiekę MB

godz. 7.30 za + Tomasza Rybczyńskiego

godz. 9.00 1/ za + Kazimierza Krawczyka

2/ za + Krystynę Florek oraz za ++ Rodziców z obu stron

KG godz. 10.30 za + Leszka Piskorskiego, za ++ teściów, rodziców chrzestnych, rodzeństwo i za ++ z rodziny

KD godz. 10.30 za ++ Mariannę i Juliana oraz za ++ z rodziny Zdziechów

godz. 12.00 za + Urszulę w 12. rocz. śm. oraz za + Ludwika w 17. rocz. śm. i za ++ z rodziny

KD godz. 12.00 w int. dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św.

godz. 18.00 za + Elżbietę Chamelę w 2. rocz. śm., jej męża i teściów, ojca Kazimierza Kościelników oraz bratową Urszulę Kościelnik

godz. 20.00 w int. Marii i Andrzeja Turzańskich, w 40. rocz. sakramentu małżeństwa – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże., potrzebne łaski i opiekę MB