Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

20 – 27 czerwca 2021

 

NIEDZIELA – 20 czerwca 2021

6.30 W int. Małgosi z prośbą o siłę w pokonywaniu trudności
       życiowych do Bożej Opatrzności za pośrednictwem MB Pocieszenia

7.30 Za ++ Janinę i Franciszka Bohdziun

9.00 1/ Za + Zbigniewa Kasprzyszaka w 1. rocz. śm.
            oraz ++ z rodziny

        2/ Za + Marka Pawlaka

KG 10.30 Za + męża Grzegorza oraz ++ teściów

KD 10.30 W int. Małgorzaty z ok. urodzin o Boże blog., dary Ducha
              Świętego i opiekę MB Pocieszenia

12.00 Za + Stanisława Janus, ++ Weronikę i Adama Czaickich
         oraz ++ rodziców z obu stron

13.30 W int. parafian

16.00 Za + Mariana Tomczyka

18.00 Za ++ Adelajdę i Antoniego Heryszek

20.00 Za + Ryszarda Bugajskiego w 1. rocz. śm.

 

PONIEDZIAŁEK – 21 czerwca 2021

6.30 Za + Mariana Tomczyka

8.00 Za + Marka Pawlaka

18.00 1/ Za ++ Hermana i Sydonię i ich córkę Igeborg Schlafke

         2/ Za ++ Łucję Zawalich w 5. rocz. śm. i Antoniego Zawalich

              w 22. rocz. śm.

19.30 O światło Ducha Świętego i prowadzenie Boże w jutrzejszym
         egzaminie państwowym dla Adriana oraz światło Ducha Świętego
         dla Adriana i Anety

 

WTOREK – 22 czerwca 2021

6.30 Za + Mariana Tomczyka

8.00 1/ Za + Marka Pawlaka

       2/ W int. o. Andrzeja Niczypora SJ w podziękowaniu za dar
           powolania i posługi duszpasterskiej z prosbą o dary Ducha
           Świętego oraz opiekę MB Pocieszenia

18.00 1/ W intencji wszystkich czcicieli MB Pocieszenia oraz w int.
              próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny
              za Jej pośrednictwem

          2/ Za + Ludwikę Franc oraz ++ Włodzimierza, Edwarda
              oraz ++ z rodziny Rolów

19.30 Za + Irenę Szczepańską w 4. rocz. śm. i + Franciszka
         oraz ++ z rodziny z obu stron

 

ŚRODA – 23 czerwca 2021

6.30 Za + Mariana Tomczyka

8.00 1/ W int. wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego
            kościoła i domu zakonnego

        2/ Za + Marka Pawlaka

18.00 1/ Za + Jana Bisa o łaskę zbawienia

         2/ Za + Jana Rutkowskiego

         3/ Za + Barbarę Niemiec w 2. rocz. śm.

19.30 Za ++ Irenę Rarok, Wiktorię Nowak i Helenę Łańcucką

 

CZWARTEK – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
– 24 czerwca 2021

6.30 1/ Jana Kaczorowskiego

        2/ Za + Mariana Tomczyka

8.00 1/ Za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron o przyjęcie ich do
            grona zbawionych

        2/ Za + Janinę Pańko oraz ++ z rodziny

        3/ Za + Marka Pawlaka

18.00 1/ Za + Janinę Kozłowską
             od braci Zbigniewa i Czesława z rodzinami

         2/ Za ++ z rodziny: Roszczyków, Werbińskich i Wesołowskich

         3/ Za + Alojzego

19.30 Za + Jana Korchuta w 28 rocz. śm. oraz ++ z rodziny Korchutów

 

PIĄTEK – 25 czerwca 2021

6.30 Za + Mariana Tomczyka

8.00 Za + Marka Pawlaka

18.00 W int. Elżbiety i Mariusza Felińczak w 27. rocz. sakramentu
         małżeństwa – dziękczynna z prosbą o Boże błog. i opiekę MB
         na dalsze wspólne lata zycia

KD 19.00 W int. Mirosława o łaskę zdrowia i Boże blog. dla niego
              i jego rodziny

19.30 W int. Katarzyny z ok. urodzin z prośba o zdrowie, Boże blog.,
         opiekę MB Pocieszenia dla niej i jej rodziny

 

SOBOTA – 26 czerwca 2021

6.30 1/ Za + Mariana Tomczyka

        2/W int. Barbary i Jacka z okazji rocznicy sakramentu
           małżeństwa do Bożej Opatrzności z podziękowaniem
           za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę za pośrednictwem
           MB Pocieszenia

8.00 Za + Marka Pawlaka

18.00 W podziękowaniu za 20 lat małżeństwa Iwony i Huberta
         z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. oraz opiekę MB Pocieszenia

19.30 Za + Władysławę o Niebo dla niej od Oli z synem Stefanem

 

NIEDZIELA – 27 czerwca 2021

6.30 Za + Damiana Górnego o spokój duszy

7.30 Za ++ Stanisława i Antoniego w 39. rocznice śm.

9.00 Za ++ rodziców: Stefanię i Władysława Chrzczanowiczów
       oraz za wszystkich ++ z obu stron o dar zbawienia i życie wieczne

KG 10.30 1/ Za + Zygmunta w 5. rocz. śm.

               2/ Za + Marka Pawlaka

12.00 W int. parafian oraz dzieci, króre przyjmą sakrament chrztu św.

16.00 Za + Mariana Tomczyka

18.00  Za ++ rodziców: Janinę i Stefana Pieterów

20.00 Za ++ Janinę i Kazimierza oraz ++ z rodziny: Narolskich i Niżników