Intencje Mszy Świętych

9 – 16 grudnia 2018 r.

II NIEDZIELA Adwentu – 9 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 1/ za + Bronisławę w 12. rocz. śm.

2/ za + Edmunda Grzesika

godz. 7.30 za + Zofię Nowicką

godz. 9.00 1/ za + Grażynę Wycisk oraz ++ z rodziny

2/ za ++ Eleonorę i Franciszka Bączkowskich

KG godz. 10.30 za + Tadeusza Mazura w 2. rocz. śm. oraz rodziców z obu stron

KD godz. 10.30 za ++ z Towarzystwa Jezusowego

godz. 12.00 1/ w int. Parafian oraz w int. dzieci, które przyjmą dzisiaj chrzest św., ich rodziców i chrzestnych

2/ w int. Zofii w 80. rocz. ur. – dziękczynna za dotychczasowe błog. Boże, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i o dalszą opiekę MB na dalsze lata życia

3/ w int. Leona z ok. ur. – dziękczynna z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego

godz. 18.00 za + Kazimierza Mazura

godz. 20.00 za ++ dziadków: Marię i Mariana Fitrzyk

PONIEDZIAŁEK – 10 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 w int. Stasia z ok. 1. rocz. ur., dziękczynna z prośbą o dalsze błog., potrzebne łaski i opiekę MB

godz. 8.00 1/ za + ks. Tadeusza

2/ za + Stefanię Ostrowską

3/ za + Edmunda Grzesika

godz. 18.00 1/ za ++ Kazimierza Jóźwiaka o Józefa Łowczykowskiego oraz ++ rodziców z obu stron

2/ za + Teresę Rutkowską w 1. rocz. śm.

godz. 19.30 1/ za + Zofię Nowicką

2/ za + Janusza Ekesa, o miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

WTOREK – 11 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 w int. Sylwestra z ok. 45. rocz. ur., dziękczynna z prośba o dalsze błog., potrzebne łaski i opiekę MB

godz. 8.00 za + Edmunda Grzesika

KD godz. 16.30 za ++ z Towarzystwa Jezusowego

godz. 18.00 1/ W intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia oraz w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny za Jej pośrednictwem

2/ za + Katarzynę Linke

3/ za ++ z rodzin: Ordysińskiech, Lodowskich, Gałęzowskich, Jezierskich, Machowiaków, Morawskich i Raźnych

godz. 19.30 za + Zofię Nowicką

ŚRODA – 12 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 1/ za + Zofię Nowicką

2/ za + Edmunda Grzesika

godz. 8.00 1/ za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego

godz. 18.00 za + Mariana w 63. rocz. śm. i ++ z jego rodziny

godz. 19.30 za + mamę Karolinę, o Boże miłosierdzie i dar nieba

CZWARTEK – 13 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 za + Zofię Nowicką

godz. 8.00 za ++ z rodziny Kaletów

KD godz. 16.30 za ++ z Towarzystwa Jezusowego

godz. 18.00 za + ks. Stanisława Załęskiego

godz. 19.30 za dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK – 14 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 o błog. Boże i opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie dla żyjących z rodziny i bliskich, a dla ++ o życie wieczne w gronie zbawionych

godz. 8.00 za + Franciszka

godz. 18.00 1/ za + Teofilę

2/ za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron

KD godz. 19.00 za ++ z Towarzystwa Jezusowego

godz. 19.30 za + Zofię Nowicką

SOBOTA – 15 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 w int. Zuzi, o zdrowie i błog. Boże, potrzebne łaski

godz. 8.00

godz. 18.00 1/ za + Władysławę Borkowską w 4. rocz. śm., ++ rodziców Borkowskich i Wierzbickich

2/ za + Zofię Łodożyńską w 5. rocz. śm. oraz ++ rodziców i rodzeństwo

godz. 19.30 za + Zofię Nowicką

III NIEDZIELA Adwentu – 16 grudnia 2018 r.

godz. 6.30 za + Leszka Pankiewicza w 7. rocz. śm. oraz ++ z rodziny

godz. 7.30 za ++ Mariannę, Andrzeja, Franciszkę, Jana, Władysławę, Bronisławę i ++ z rodziny

godz. 9.00 za + Zofię Nowicką

KG godz. 10.30 1/ za + Adama Kuśmirka

2/ za + Zofię Ładożyńską w 4. rocz. śm. oraz ++ rodziców i rodzeństwo

KD godz. 10.30 za ++ Małgorzatę i Juliana oraz ++ z rodziny

godz. 12.00 za ++ Anielę, Władysława, Mariannę, Józefa, Leona, Halinę i ks. Wojciecha

godz. 18.00 1/ za + Oljannę Kierzkowską w 1. rocz. śm. i + Mieczysława Kierzkowskiego w 12. rocz. śm.

2/ za ++ Aleksandrę, Łukasza, Feliksa i Bronisławę

godz. 20.00 za ++ Stefanię Barańską i Felicję Badowską