Intencje Mszy Świętych

19 – 26 sierpnia 2018 r.

NIEDZIELA – 19 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30 za + męża Bolesława, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron – o Boże miłosierdzie i łaskę Nieba

godz. 7.30

godz. 9.00 za ++ Eugenię, Katarzynę, Danutę, Roberta, Edwarda, Wacława, Filomenę i Genowefę

godz. 10.30 w int. Agnieszki i Romana z okazji 8. rocz. sakramentu małżeństwa – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB

godz. 12.00 za + Mariana w 19. rocz. śm.

godz. 18.00 za ++ Janinę, Władysława, Ludmiłę oraz za ++ z rodzin: Zebel, Kaja, Stankiewicz

godz. 20.00 w int. Rodzeństwa i Rodziny oraz za wszystkich, którzy modlili się za mnie podczas choroby

PONIEDZIAŁEK – 20 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30 za + Bogumiłę Suchar

godz. 8.00 za + Kazimierza Krawczyka

godz. 18.00 za + Bernadetę Molińską, za ++ z rodziny Molińskich, Motyków i Myśliwców

WTOREK – 21 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30 za + o. Wilczka w 8. rocz. śm.

godz. 8.00 za ++ Piotra, Eugeniusza, Helenę, Mieczysława, Wandę oraz za ++ z rodziny

godz. 18.00 1/ w intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia oraz w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny za Jej pośrednictwem

2/ w int. o. Steczka w podziękowaniu za kapłański trud

ŚRODA – 22 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30

godz. 8.00 za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego

godz. 18.00 1/za + Teresę Błachnio w 1. rocz. śm. oraz za + Lucynę Świgoń zd. Błachnio w 11. rocz. śm.

2/w int. Waldemara w dniu 80. urodzin – dziękczynna za dotychczasowe życie z prośbą o zdrowie i dalsze błog. Boże

CZWARTEK – 23 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30

godz. 8.00 za + mamę Karolinę o miłosierdzie Boże i dar Nieba

godz. 18.00 1/za + Marię w 8. rocz. śm. i za ++ z rodziny Klimkowskich

2/ za + Annę Bielecką w 14. rocz. śm.

PIĄTEK – 24 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30

godz. 8.00 za + Jana Rutkowskiego

godz. 18.00 1/ za + Marię Milewicz oraz za ++ z rodziny

2/ za + Czesława w 6. rocz. śm. oraz za + Martę w 13. rocz. śm.

SOBOTA – 25 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30 za ++ Mariana, Michała oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

godz. 8.00 za ++ Antoninę, Stanisława, Teodora w 7. rocz. śm.

godz. 15.00 ślubna Ewy i Mateusza

godz. 16.00 w int. Stefana z okazji 80. urodzin – dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB

godz. 18.00 w int. Zofi i Stanisława Wróbel w 55. rocz. sakramentu małżeństwa – dziękczynna za otrzymane łaski, za opiekę MB, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Pocieszenia dla Jubilatów i Ich Bliskich

NIEDZIELA – 26 sierpnia 2018 r.

godz. 6.30 w int. Stanisławy z okazji 83. urodzin – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB

godz. 7.30 w int. Patryka i Oskara – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB

godz. 9.00 za + Janinę

godz. 10.30 w int. dzieci, które przyjmą sakrament chrztu św, ich rodziców i chrzestnych

godz. 12.00 1/ Solidarność

2/ w int. p. dr Krystyny – dziękczynna za 75. lat życia z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB

3/ w int. Teresy Głowackiej z okazji 80. urodzin – dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie, błog. Boże, i opiekę MB

godz. 18.00 za ++ Mariannę i Stanisława Huk

godz. 20.00 za + Stanisława Konsztowicza w 22. rocz. śm. oraz za ++ z rodziny Boguskich