Intencje Mszy Świętych

17 –24 czerwca 2018 r.

NIEDZIELA – 17 czerwca 2018 r.

godz. 6.30 za + Janinę Talkowską

godz. 7.30 w int. Alicji z ok. imienin, z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie

godz. 9.00 za ++ Mariana, Lucynę, Katarzynę, Franciszka, Stanisława i Jana

KG godz. 10.30 za ++ Weronikę i Adama Czaickich, ++ z rodz. Gocel i Czaickich

KD godz. 10.30 w int. Adrianny w 10. rocz. ur. – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego oraz opiekę MB Pocieszenia

godz. 12.00 w int. Małgorzaty i Andrzeja w 25 rocz. ślubu, z prośbą o zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego oraz opiekę MB Pocieszenia

godz. 12.00 w int. Internowanych

godz. 18.00 za ++ Krystynę, Halinę i Edwarda

godz. 20.00 za + Romana w 5. rocz. śm., za ++ rodziców: Wandę i Kazimierza

PONIEDZIAŁEK – 18 czerwca 2018 r.

godz. 6.30 za + Stanisława Obiezierskiego w 1. rocz. śm.

godz. 8.00 za + Janinę Lewicką w 3. rocz. śm.

godz. 18.00 za + Janinę Talkowską

godz. 18.00 za + Władysławę Misiak i pomordowanych na Wołyniu oraz zaginionych na Wschodzie

godz. 19.30 Odnowa w Duchu Świętym

WTOREK 19 czerwca 2018 r.

godz. 6.30

godz. 8.00 za + Kazimierza Krawczyka

godz. 18.00 W intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia oraz w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga w czasie nowenny za Jej pośrednictwem

godz. 18.00 za + Stefana Kaletę w 12. rocz. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

godz. 19.30 za + Jerzego, o Boże Miłosierdzie i dar Nieba

ŚRODA – 20 czerwca 2018 r.

godz. 6.30 za ++ Jana. Mariannę, Tadeusza, Romana, Zofię, Jana, Zofię, Wandę, Stanisława Gaworskich oraz Marię i Tadeusza Kołacz

godz. 8.00 Za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego

godz. 8.00 za + Marysieńkę i jej prababcie Lucynę i Krysię

godz. 8.00 za + Tadeusza Bieś w 16. rocz. śm., Bronisławę i Zenona Bieś oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

godz. 18.00 za + Bernadetę Molińską, ++ z rodz. Molińskich, Motyków i Myśliwców

godz. 19.30 w int. Janiny z ok. ur. – dziękczynna, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Pocieszenia

CZWARTEK – 21 czerwca 2018 r.

godz. 6.30

godz. 8.00 za + Włodzimierza oraz ++ rodziców: Wojciecha i Stefanię

godz. 18.00 za + męża Grzegorza i ++ teściów

KD godz. 18.00 Zakończenie pracy MAGIS

godz. 19.30 za + Leokadię Szymańską w m-c po śm.

PIĄTEK – 22 czerwca 2018 r.

godz. 6.30

godz. 8.00 za + Rafała w 1. rocz. śm. i ++ z rodziny Rolów

godz. 18.00 za + Irenę Szczepańską w 1. rocz. śm. oraz za ++ z rodziny

godz. 19.30 za ++ Jana i Annę Zielonych

SOBOTA – 23 czerwca 2018 r.

godz. 6.30

godz. 8.00 za + Jana Rutkowskiego

godz. 18.00 za + Martę Januszkiewicz w 74. rocz. śm., + Jakuba Januszkiewicza w 51. rocz. śm., + żonę Helenę Januszkiewicz w 12. rocz. śm., oraz za ++ z rodz. Januszkiewiczów i Dutkowskich

godz. 18.00 za + Jana Packa, z int. siostry Walerii z rodziną

godz. 19.30 za + Kazimierza Mazura

NIEDZIELA – 24 czerwca 2018 r.

godz. 6.30 w int. o. Jana Ożoga w dniu im. – dziękczynna

godz. 7.30 za + męża Stanisława oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

godz. 9.00 za + Władysława Wołcha o łaskę nieba

godz. 9.00 za + Jana Kaczorowskiego

KG godz. 10.30 za ++ Helenę, Franciszka Pachoł, Władysława Dutkowiaka i Irenę

KD godz. 10.30 za ++ Janinę i Franciszka Bohginm

godz. 12.00 w int. dzieci, które dzisiaj zostaną ochrzczone, ich rodziców

godz. 12.00 w int. Barbary Sowy z ok. 100. urodzin – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Pocieszenia oraz za + Bernarda Sowę w 6. rocz. śm.

godz. 12.00 w int. Marianny i Bolesława z ok. 60. rocz. ślubu – dziękczynna z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski na dalsze wspólne lata życia

godz. 18.00 za + Janinę Pańko i ++ z rodziny

godz. 20.00 za ++ Kazimierza, Janinę, Irenę, Kazimierę, Paulinę, Franciszka oraz ++ z rodz. Narolskich