Sakrament małżeństwa

CO JEST POTRZEBNE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA ?

Co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem kościelnym narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej.

Należy przynieść ze sobą:

 • dowód osobisty (obcokrajowcy – paszport),
 • świadectwo chrztu – około pół roku od daty wystawienia –
  z zaznaczeniem „do ślubu” i potwierdzeniem przyjęcia bierzmowania,
 • ostatnie świadectwo nauki religii.

W tym czasie narzeczeni powinni uczestniczyć w naukach przedślubnych i spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego.

Narzeczeni przynoszą z USC dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego (chyba, że przedtem zawarli już ze sobą ślub cywilny w USC, wówczas przynoszą akt zawarcia ślubu cywilnego) i ustalają w kancelarii czas przeprowadzenia protokołu przedślubnego.

Od świadków ślubu wymagane jest tylko to, by byli pełnoletni i poczytalni.

 

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej informuje, że w okresie wakacji (w lipcu i sierpniu 2016 r.) katechezy dla narzeczonych będą prowadzone w następujących parafiach Wrocławia:

Parafia Świętej Trójcy
Wrocław, ul. Krzycka 42

Data rozpoczęcia: 28  czerwca 2016 r.
Godzina: 1915
Interwał: raz w tygodniu, we wtorki o godz.: 1915

E-mail Dojazd

Parafia św. Franciszka z Asyżu 
Wrocław, ul. Borowska 174

Data rozpoczęcia: 4 lipca  2016 r.
Godzina: 1930
Interwał: informacja na spotkaniu

E-mail Dojazd
Parafia św. św. Jakuba i Krzysztofa
Wrocław, ul. Krzywoustego 291

Data rozpoczęcia: 4 lipca  2016 r.
Godzina: 1930
Interwał: informacja na spotkaniu

E-mail Dojazd
Parafia św. Maksymiliana Kolbe
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 20

Data rozpoczęcia: w dowolny piątek
Godzina: 1930
Interwał: lipiec i sierpień, raz w tygodniu, w piątki o godzinie.: 1930

E-mail Dojazd
Klasztor oo. Dominikanów
Wrocław, Plac Dominikański 2

Katechezy dla narzeczonych:

 • I – cykl
  Data rozpoczęcia:
  23.07.2016 r.
  Zapisy do dnia: 10 lipca 2016 r.
  Interwał: lipiec
 • II – cykl
  Data rozpoczęcia:
  27.08.2016 r.
  Zapisy do dnia: 10 sierpnia 2016 r.
  Interwał: sierpień

Forma zgłoszenia – koperta zaadresowana na nazwisko o. Mirosław Ostrowski OP (zgłoszenie winno zawierać: imiona i nazwiska narzeczonych, datę katechez. Opłata 100 zł od pary, adres mailowy).
Zgłoszenia proszę złożyć na furcie klasztoru.

Dojazd