Bierzmowanie


       Młodzież z ósmych klas szkoły podstawowej i starszych

zapraszamy co roku (na początku września)

na kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kurs jest prowadzony pod opieką o. Janusza Śliwy SJ

***

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA!

Przygotowania do bierzmowania na rok szkolny 2020/2021 zostały zawieszone do odwołania.

Dalsze informacje dotyczące przygotowań oraz zmian w ich organizacji umieszczane będą na stronie internetowej parafii
i w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich.

Prosimy o zapoznawanie się z tymi informacjami.