Bierzmowanie


       Młodzież z ósmych klas szkoły podstawowej i starszych

zapraszamy co roku (na początku września)

na kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kurs jest prowadzony pod opieką o. Janusza Śliwy SJ

***

Dla KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA, którzy mieli przyjąć sakrament w maju br. 

HARMONOGRAM bezpośrednich przygotowań

do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w dniu 14 października 2020

  1. 18.09.2020, piątek, godz.17.00 (kaplica dolna) – MSZA ŚW.; przekazanie informacji dotyczącej egzaminu, spowiedzi, spotkania dla rodziców, harmonogramu przygotowań;
  1. 25.09.2020, piątek, godz. 17.00 (kaplica dolna) – EGZAMIN; przekazanie informacji o rozmowach indywidualnych, terminy, godziny;
  1. 27.09.2020, niedziela, godz.19.00 (kaplica dolna) – SPOTKANIE DLA RODZICÓW;
  1. 28.09.2020, poniedziałek, 29.09.2020 wtorek, 30.09.2020 środa, godz.17.00, 17.30, 18.00, 18.30 (salka katechetyczna) – rozmowy indywidualne z kandydatami;
  1. 02.10.2020, piątek, godz. 17.00 (salka katechetyczna) – rozmowy indywidualne z kandydatami „poprawki”;
  1. 08.10.2020, czwartek, godz.19.00 (kościół górny) – próba, przygotowanie do spowiedzi, SPOWIEDŹ;
  1. 13.10.2020, wtorek, godz.19.00 (kościół górny) – PRÓBA GENERALNA;
  1. 14.10.2020, środa, godz. 18.00 (kościół górny) – UROCZYSTA MSZA ŚW. Z SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA;