100-lecie niepodległości – w parafii

Listopad roku 2018 to dla Polaków czas szczególny. Mija właśnie 100 lat od momentu, gdy wspólnym wysiłkiem wielu pokoleń ludzi możnych i biednych, mieszkających w miastach i we wsiach, kobiet i mężczyzn, ludzi wierzących wielu wyznań i religii, a także ludzi niewierzących w Boga, powstała, jak Feniks z popiołów, po wieloletniej niewoli, Rzeczpospolita Polska.
W wigilię Święta Niepodległości, w sobotę o godz. 12.00 zapraszamy najpierw na mszę św. za Ojczyznę, a później na tradycyjną procesję różańcową przez Park Grabiszyński, Pomnik Wspólnej Pamięci i Cmentarz Żołnierzy Włoskich aż na Cmentarz Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Grabiszyńskim.
Zapraszamy też do zaopatrzenia się w parafialnym kolportażu w najnowszy numer „Głosu Pocieszenia”, którego temat przewodni brzmi: „Wolność i niepodległość – na co dzień czy od święta?”. Redakcja tekstami autorów, m.in. snuje refleksje osobiste, sięgające pamięcią do dzieciństwa i czasów przedwojennych, religijno-patriotyczne, splatające losy Polaków z narodowymi patronami, teologiczne – pokazujące, co znaczy wolność chrześcijanina w odniesieniu biblijnym. Czytelnicy znajdą na kartach pisma materiały historyczne, ale też świadectwo odzyskanej wolności człowieka zniewolonego wcześniej przez nałóg alkoholowy oraz refleksje o polskiej i ludzkiej wciąż trwającej drodze do wolności – osobistej i narodowej. Jak co roku znajdziemy tu również wykaz osób, które zakończyły swój ziemski żywot i odeszły przez ostatnie dwanaście miesięcy z naszej parafialnej wspólnoty do Pana. Jako prezent, z tak radosnej dla wszystkich Polaków okazji, do numeru dołączono „Śpiewnik pieśni patriotycznych”, który – jak wyraża nadzieję redakcja – w „śpiewający” sposób pozwoli połączyć tych, którzy nie do końca ze sobą zgodni w sprawach partykularnych, codziennych, w sprawie pomyślności, niepodległości Rzeczpospolitej okażą się zdolni do rozsądnego namysłu, rezygnacji z siłowego forsowania jedynie własnych rozwiązań i działania na rzecz dobra wspólnego. Zaczynając, oczywiście, od własnego małego podwórka.