Zmarł Brat Stanisław Mazurek SJ


Brat Stanisław Mazurek zmarł w Starej Wsi 13 kwietnia 2022 r. W latach 1970-1989 przebywał w naszej parafii, gdzie prowadził lekcje religii.

Urodził się 27 maja 1933 r. w miejscowości Munina k. Jarosławia. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 18 sierpnia 1958 r. w Starej Wsi, gdzie odbył dwuletni nowicjat. Pierwsze śluby złożył 19 sierpnia 1960 r.

Trzecią probację odbył w Czechowicach-Dziedzicach (wrzesień-grudzień 1967) a ostatnie śluby złożył w Święto NMP Matki Towarzystwa Jezusowego 22 kwietnia 1972 r. we Wrocławiu.

Po nowicjacie pracował w Starej Wsi jako infirmarz (1960-61). Następnie w Krakowie na Małym Rynku posługiwał jako domowy i furtianin (1961-67). Po Trzeciej Probacji był zakrystianem w Gliwicach (1967-68). Ponownie trafił do Starej Wsi, by zająć się refektarzem (1968-69). Rok później objął obowiązki zakrystiana w Kłodzku (1969-70). W latach 1970-1989 przebywał we Wrocławiu w parafii Św. Klemensa Dworzaka przy Al. Pracy, gdzie po odbyciu kursu katechetycznego prowadził lekcje religii. Później przeniesiony został do Czechowic, gdzie prowadził katechezę i odpowiadał za zakrystię (1989-91). W 1991 r. powrócił do Wrocławia, tym razem na Nankiera, gdzie był domowym oraz katechetą (1991-95). Raz jeszcze zamieszkał w Kłodzku pracując jako zakrystian, opiekun ministrantów, subminister i konsultor domowy (1995 – 2017). W 2017 roku skierowany został do Starej Wsi, by troszczyć się o zdrowie i modlić za Kościół i Towarzystwo Jezusowe. Tam zmarł w Środę Wielkiego Tygodnia, 13 kwietnia 2022 r. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia 2022 r. w Starej Wsi o godz. 10:30

Br. Stanisław Mazurek SJ (1933-2022)