Zapraszamy na szóste spotkanie synodalne w sobotę 23.04.2022r. godz. 10.00

Piąte spotkanie przebiegało pod hasłem:

Współodpowiedzialni w misji

Wszyscy jesteśmy członkami jednego Ciała, którym jest nasz Kościół, ale każdy z nas może być powołany do innego działania, do wykorzystywania swoich darów i talentów, dzielenia się nimi, służenia i pomagania innym. Każdy z nas jest wezwany do uczestniczenia w misji Kościoła.
1. Co jest misją Kościoła?
2. Jak jest realizowana misja w naszej parafii? Które obszary misji są dobrze realizowane, a które zaniedbywane w naszej wspólnocie parafialnej?
3. Jak widzisz swój udział w misji Kościoła?
4. Co pomaga, a co przeszkadza Ci w byciu aktywnym w misji?
5. Jak jeszcze możesz włączyć się w misję Kościoła?

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę 23.04.2022r. Rozpoczniemy wspólną modlitwą o godz. 10.00 w kościele górnym. Potem będziemy mieli okazję dzielić się swoim doświadczeniem wspólnoty Kościoła i słuchać siebie nawzajem. Każde spotkanie synodalne poświęcone jest innemu tematowi. Najbliższe będzie przebiegało pod hasłem „PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE”.

Sekretarz synodu parafialnego,
Marzena Poręba