Dzień Świętości Życia i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W czwartek 25 marca obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Dzień ten został ustanowiony przez Episkopat w 1998 r.; obchodzony jest w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Inicjatywa biskupów, ustanowiona w 1998 r. jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II. W encyklice „Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem tego Dnia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Jedną z inicjatyw co roku towarzyszących obchodom Dnia Świętości Życia jest dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Dzieło to powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Ludzie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami już od ponad 30 lat przyrzekają modlić się codziennie przez okres 9 miesięcy w intencji ocalenia nieznanego im, nienarodzonego życia.

Do Dzieła Duchowej Adopcji można się przyłączyć w dowolnym momencie, rozpoczynając codzienną, dziewięciomiesięczną modlitwę za dziecko poczęte, którego życie jest zagrożone. Jest to zarazem osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może złożyć każdy kto tylko czuje wewnętrzną potrzebę przyczynienia się do tego ogromnego dzieła Obrony Życia.

Stając się Duchowym Rodzicem i odmawiając codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka, każdego dnia możemy się przyczynić do odmienienia czyichś losów, albowiem jako katolicy głęboko wierzymy w moc modlitwy. Oprócz tego codziennie przez 9 miesięcy, przynajmniej raz w ciągu dnia w trakcie modlitwy Duchowej Adopcji kierujemy swoje myśli w stronę dziecka, którego życie jest zagrożone, a na którym nam zależy.

Złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego nie jest skomplikowane. Można do niego przystąpić indywidualnie, a można również we wspólnocie. Najważniejsze, aby zrobić to szczerze, z myślą o nienarodzonych i z pragnieniem wytrwania do końca.

W naszej parafii w czwartek 25 marca w czasie Mszy św. o godz. 18.00 wszyscy chętni będą mogli uroczyście przystąpić do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Aby złożyć przyrzeczenie należy wypełnić przed mszą św. deklarację, którą można znaleźć w holu kościoła. Jeżeli ktoś nie może być na Eucharystii i złożyć deklaracji, można adoptować samemu dziecko nienarodzone, modląc się codziennie poniższą modlitwą.

M.in. za: kai.pl.

Więcej informacji o inicjatywie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można znaleźć na stronie: https://www.duchowa-adopcja.pl.