W listopadzie dzieje się…

W listopadzie nie tylko Święto Niepodległości gromadzi wiernych od świętego Klemensa Dworzaka (i nie tylko) – w parafii wciąż coś się dzieje. O inicjatywie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Kana napisano wcześniej, 10 listopada odbyło się drugie już spotkanie „Urzekających kobiet we Wrocławiu” (więcej o inicjatywie na stronach: https://urzekajaca.pl/ i https://www.facebook.com/urzekajaca/), seniorzy grali w bingo na spotkaniu w sobotę 17.11, w Niedzielę Ubogich o. Czesław Tomaszewski wspólnie z członkami Duszpasterstwa Ludzi Pracy i ludźmi dobrej woli przeprowadził akcję na rzecz misji jezuickich (więcej o misjach na: http://misje-jezuickie.pl/), w imieniny Janusza życzenia od parafian odbierał o. Śliwa, a nazajutrz w ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości odbył się koncert słowno-muzyczny „Dla Niepodległej”. No i przez cały listopad brat Piotr, nasz zakrystian, niestrudzenie prowadził nabożeństwa wypominkowe za zmarłych. A na tablicy przy obrazie Matki Bożej Pocieszenia przybyła kolejna piękna złota róża – wotum dziękczynne za łaski otrzymane za Jej przyczyną… Tekst: Bogdan Szyszko, zdjęcia: Agnieszka Paluch, Tomasz Węgrzyn, Bogdan Szyszko.