Głos Pocieszenia – Wielki Post 2018 – już do nabycia!

Za nami radosne śpiewy i kolędowanie, o których wyjątkowej ilości w tym numerze informujemy; do przeszłości odchodzą też wspomnienia zimowego wypoczynku i karnawałowych szaleństw. Jeszcze w pamięci niektórych trwają echa duszpasterskich wizyt kolędowych, podczas których wielu z nas miało możliwość spotkania z duszpasterzami. I choć nie zawsze byli to duszpasterze z naszej parafii, to na swoim gruncie, domowym, można było osobę duchowną zapytać o problemy, z którymi nie zawsze mielibyśmy śmiałość „ujawnić się” w kościele. W wielkopostnym numerze „Głosu Pocieszenia”, który oddajemy do rąk PT Czytelników tekstami wyrażającymi życiowe motto XVI-wiecznego jezuickiego 18-letniego świętego („do większych rzeczy jestem stworzony”), jakże czasami nas, dorosłych, zawstydzającego swoją dojrzałością i konsekwencją, wraz z Kościołem w Polsce chcielibyśmy wspólnie wejść w obchody Roku św. Stanisława Kostki i Roku Ducha Świętego (jednego z dwóch najbliższych, poświęconego refleksji nad znaczeniem sakramentu bierzmowania). Snujemy refleksje po jakże ważnym, bo pokazującym konsekwencję i wytrwałość zarówno organizatorów, jak i uczestników, oraz potrzebę takiej inicjatywy, jubileuszu roku spotkań parafialnego Klubu Seniora, a także po modlitwie podczas corocznego tygodnia ekumenicznego. Podsumowujemy kolejny rok aktywności parafialnej Kawiarenki, w świetle działania której chyba najlepiej widać jak początkowy entuzjazm jej pomysłodawców przekształcić się może się w dojrzałą formę pomocy charytatywnej dla najbardziej potrzebujących członków wspólnoty parafialnej. Jak zwykle na naszych łamach znaleźć można artykuł historyczny, tym razem o sąsiadach zza Ślęzy, znakomite żarty i krzyżówki dla dorosłych i dzieci, publikujemy też sporą porcję najnowszych parafialnych informacji o tym, co działo się i się dziać będzie w najbliższym czasie – okraszoną licznymi zdjęciami.

Szczególnie cieszy obecność na naszych łamach nowych współpracowników – autorów zarówno tekstów, jak i zdjęć; dziękujemy za nie i prosimy o więcej!

Wielki Post, który zaczęliśmy, to okazja do większego zaangażowania w różnorodne inicjatywy charytatywne, kawiarenkę, działalność grup parafialnych, refleksję nad swoim życiem, ale przede wszystkim dobry czas, żeby przygotować serca na przygotowanie do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Mamy nadzieję, że lektura „Głosu Pocieszenia” w tym pomoże…

Redakcja „Głosu Pocieszenia”