Zmarł o. Wacław Rusiniak SJ

W piątek, 18 sierpnia br. odszedł do Pana o. Wacław Rusiniak SJ w 69. roku życia, 46. roku powołania zakonnego i 40. roku kapłaństwa.

Zmarł o. Wacław Rusiniak SJ

O. Wacław Rusianiak SJ urodził się 5 marca 1955 r. w Piwnicznej, jako syn Józefa i Stefanii z d. Dulak.

Uczęszczał do Technikum Kolejowego w Nowym Sączu, które ukończył maturą w 1977 r.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 20 sierpnia 1977 r. w Starej Wsi, a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 2 września 1979 r. w Starej Wsi, które przyjął o. Rektor Wojciech Kubacki SJ.

W latach 1979-81 r. studiował filozofię w Krakowie, następnie teologię na Bobolanum w Warszawie, najpierw cykl podstawowy (1981-84), a potem cykl licencjacki (1986-88).

Święcenia prezbiteratu otrzymał 31 lipca 1984 r. w Nowym Sączu z rąk ks. bpa Piotra Bednarczyka. Trzecią probację odbył we Wrocławiu (1991-1992) pod kierunkiem o. Stefana Miecznikowskiego SJ, a ostatnie śluby zakonne złożył 8 grudnia 2000 r. w Nowym Sączu, które przyjął o. Superior Krystian Biernacki SJ.

Wacław Rusiniak SJ był kapłanem wielkiej wiary, serdecznym i życzliwym współbratem, człowiekiem o ujmującej dobroci serca.

Wacław Rusianiak SJ po studiach teologicznych w Warszawie posługiwał w Czechowicach-Dziedzicach jako operariusz i katecheta (1984-86). W latach 1988-89 był prefektem scholastyków w Kolegium w Krakowie. Dalej pracował w Atenach w Grecji jako duszpasterz polonijny (1989-90). Potem został posłany do Wrocławia przy Alei Pracy, gdzie był operariuszem (1990-91), po trzeciej probacji również misjonarzem ludowym (1992-94), a potem także ministrem (1993-94). Następnie był operariuszem w Krakowie na Przegorzałach, troszcząc się zarazem o swoje zdrowie (1994-95). Potem wrócił do Wrocławia przy Alei Pracy posługując jako operariusz i podejmując troskę o zdrowie (1995-97). Dalej został posłany do wspólnoty we Wrocławiu przy ul. Stysia, gdzie był operariuszem, a później także misjonarzem ludowym, od 2004 wicedyrektorem grupy misjonarzy (1997-2009). Następnie dawał rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym w Częstochowie (2009-2010). Od 2010 roku był operariuszem i misjonarzem ludowym (do 2018) w Opolu. W ostatnim czasie o. Wacław miał poważne problemy ze zdrowiem i był leczony w opolskim szpitalu.

Odszedł do Pana 18 sierpnia 2023 r. w Opolu.

Za: jezuici.pl