Wspomnienie bł. kard. St. Wyszyńskiego

W Kościele w Polsce 28 maja obchodzone jest pierwsze po beatyfikacji liturgiczne wspomnienie kard. Stefana Wyszyńskiego.

Cytaty:

„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.”

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.”

„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”

„Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.”

„Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość.”

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”

„Ludzie mówią – czas to pieniądz. Ja mówię inaczej – czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.”

„[…] Czas to miłość… Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.”

„Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala.”

„Trzeba więc naprzód porzucić smutki, narzekania, wyleczyć się z samego siebie, ze swoich urazów psychicznych, które są dla nas większym nieszczęściem niż wszystko, co nas otacza.”

„Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cierpieniu, długie lata, i to jest większe bohaterstwo.”

„Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia. Nigdy i nikomu nie wolno się na nie porywać”

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.”

„Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.”

„Zagadnienia brak czasu nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.”

„Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.”

„Nienawiść można uleczyć tylko miłością.”

„Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.”

„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.”

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym. Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali.”

„Umiemy wyliczyć winy innych ludzi wobec nas, ale naszych win wobec innych na ogół nie widzimy. O belce we własnym oku będziemy mówili potem lub nigdy. Najpierw wolimy zająć się pyłkiem w oku bliźniego.”

„Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.”

„Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.”

„Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.”

„Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.”

„Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga.”

„Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.”

„Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie ich daje radość, a pogwałcenie mnoży krzyże i mękę.”

„Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko”.

(Źródło:: https://spkomancza.edupage.org/a/zlote-mysli)