Przenosiny o. Piotra Blajerowskiego

We wtorek 24 sierpnia na Mszy św. o godz. 18.00 pożegnamy znanego z zaangażowania w przewodnictwo duchowe o. Piotra Blajerowskiego SJ, który – decyzją o. Prowincjała – od września będzie pełnił nową misję w Zakopanem. O. Piotr duszpasterzował tym razem w naszej parafii od sierpnia 2016 r. (wcześniej, krótko – w 1985 r. i dłużej, w latach 1997-2003). Był m.in. cenionym spowiednikiem (dzięki niemu m.in. w normalnym czasie, niepandemicznym, funkcjonował zamknięty konfesjonał, w którym o. Blajerowski wytrwale i ofiarnie dyżurował poza normalnym parafialnym „rozkładem”) i opiekunem wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Kana”. Ojcze Piotrze, dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość w konfesjonale i na drogach duchowego doradztwa, a w dalszej pracy i życiu życzymy Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości. Szczęść Boże! Fot. Archiwum GP, Bogdan Szyszko.

PS Do wcześniejszego zaproszenia na pożegnanie o. Piotra dołączamy kilkanaście zdjęć z samej uroczystości. Podczas nowenny do Matki Bożej Pocieszenia o. Piotr podziękował za czas posługi w naszej parafii, za wszystkich, których Pan Bóg postawił tu na jego drodze i modlił się o Boże błogosławieństwo w nowych dziełach, które podejmie. W czasie Mszy św. o. Proboszcz podziękował o. Blajerowskiemu za posługę w parafii, w konfesjonale oraz za przewodnictwo duchowe. Podziękowania złożyli także wdzięczni parafianie oraz reprezentacja Związku Piłsudczyków, którego Ojciec Piotr przez ostatnie lata był duchowym opiekunem. Fot. Ewa Droszcz.