Rozpoczął się Jubileuszowy Rok Ignacjański…

W czwartek 20 maja, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.00, zainaugurowaliśmy w naszej parafii Jubileuszowy Rok Ignacjański . Potrwa on do 31 lipca 2022 r. W tym czasie nasi duszpasterze – jezuici będą się starali przybliżyć założyciela swojego zakonu – św. Ignacego Loyolę oraz duchowość ignacjańską.
Penitencjaria Apostolska ogłosiła wszystkie jezuickie kościoły (a więc także i nasz) świątyniami jubileuszowymi, w których można uzyskać odpust zupełny. Mogą go otrzymać wierni, którzy pod zwykłymi warunkami – spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia, nawiedzą jedną z jubileuszowych świątyń i wezmą tam udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz modlitwą i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego. Odpust taki mogą uzyskać także osoby chore i starsze oraz te, które nie mogą opuścić z ważnych powodów domu – jeśli wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencje do jak najszybszego spełnienia trzech zwykłych warunków odpustu, włączą się w celebrację poprzez modlitwy przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarują Bogu miłosiernemu swe cierpienia. Odpust możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Zachęcamy!
Fot. Ewa Droszcz.