Rozpoczął się Jubileuszowy Rok „Laudato Sì”

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że najbliższe 12 miesięcy, od 24 maja bieżącego roku do 24 maja przyszłego roku, poświęcimy refleksji nad encykliką „Laudato Si”. Zachęcił wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w inicjatywę obchodów Jubileuszowego Roku „Laudato Sì”, aby był to czas szczególnej troski o nasz wspólny dom i naszych najsłabszych braci i siostry.

Od publikacji encykliki „Laudato Sì” minęło w tym roku 5 lat. W zeszłym roku jezuici podjęli się współpracy z wieloma środowiskami, by budować alternatywne wzorce życia opierające się na poszanowaniu Stworzenia. Nawrócenie ekologiczne, które rozpoczyna się od zmiany życiowych przyzwyczajeń opierających się na konsumpcji irracjonalnie produkowanych dóbr, nie jest żadnym ideologicznym hasłem, lecz wolą Bożą, na którą jezuici chcą hojnie odpowiedzieć.

„Szkoda wyrządzona ziemi jest równocześnie szkodą wyrządzoną ludziom najbardziej podatnym na zranienie, jakimi są tubylcze ludy, zmuszone do emigrowania, mieszkańcy wsi oraz miejskich peryferii. Niszczenie środowiska, jakie się dokonuje w panującym systemie ekonomicznym, wyrządza międzypokoleniową szkodę, ponieważ dotyka nie tylko mieszkańców ziemi – w sposób szczególny młodych – ale warunkuje również i wystawia na ryzyko życie przyszłych pokoleń” – czytamy w jezuickim dokumencie nakreślającym uniwersalne preferencje zakonu na lata 2019-2029.

„Sercem encykliki Laudato Sì jest wezwanie do wsłuchania się w krzyk ziemi i w płacz ubogich” – przypomina Andy Hamilton SJ na stronie Jesuit Social Service. „Laudato Sì ma nam przypomnieć jak zawiła sieć powiązanych ze sobą relacji wpływa na całe nasze życie i o tym, jak jest ono kruche. Jest wezwanie do zajęcia się tymi relacjami w każdym aspekcie naszego życia: krajowym, zawodowym, instytucjonalnym i międzynarodowym. Koronawirus nauczył nas, jaki rezultat może przynieść wspólne działanie w obliczu kryzysu”.

Dzisiaj stoimy wobec kryzysu o wiele większego, którego negatywne skutki nas nie ominą, jeśli nie zadbamy o naszą planetę.

Za: jezuici.pl