Nabożeństwo na zakończenie roku 2019

31 grudnia na zakończenie starego roku zgromadziliśmy się na Mszy św. o godz. 18, aby podziękować Panu Bogu za mijający rok, za wszystkie otrzymane łaski i dobro, którego doświadczyliśmy, ofiarować te trudne sprawy naszego życia oraz poprosić o błogosławieństwo Boże i opiekę Bożą w Nowym Roku. Ojciec Proboszcz podsumował rok z życia parafii, przedstawił nowe grupy oraz najważniejsze wydarzenia i inicjatywy, które przeżywaliśmy w starym roku, przedstawił parafialne statystyki oraz podziękował parafianom za ich serdeczność i życzliwość, za gościnność i hojność. Wskazał także, jakie ważne wydarzenia czekają nas w parafii w 2020 roku. Na końcu Mszy św. odbyło się nabożeństwo, w czasie którego dziękowaliśmy Panu Bogu za dary i opiekę, przepraszaliśmy za zło wyrządzone publicznie i przez nas osobiście i prosiliśmy Pana Boga, aby był z nami wspierał nas i błogosławił nam w Nowym Roku. W Nowym Roku życzymy wszystkim, abyśmy podążali prostą drogą za Panem Jezusem, pod czułą opieką Matki Bożej w miłości Boga Ojca i pod natchnieniem Ducha Świętego. BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU 2020!