Warsztaty pokoleniowe – stroiki świąteczne

„Otrzymując, cieszą się Twoje ręce, a obdarowując, cieszy się Twoje serce” – z taką myślą odbyły się 8 grudnia w kawiarence parafialnej warsztaty pokoleniowe – stroiki świąteczne. Już od wczesnych godzin rannych brały w nich udział dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, kandydaci na ministrantów, ministranci z opiekunem o. Andrzejem, rodzice i seniorzy z naszej parafii. Mało kto spodziewał się tak zaskakująco pięknego efektu własnej twórczej pracy. Stroiki po wszystkim zostały zaniesione do domów, ofiarowane w prezencie bliskim, ale też sprzedane. Dochód z dobrowolnych datków został przeznaczony na wyposażenie kawiarenki. Tekst Gabriela Kot-Kuropka, zdjęcia Dominik Kuropka.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav