Wielki Czwartek 2018

Wielki Czwartek – liturgia upamiętniająca ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa; wielkie dziękczynienie Panu Bogu za to że nam „siebie zostawił” i za tych, którzy wybrali drogę służby Bogu i ludziom – kapłaństwo. Fot. Bogdan Szyszko, Jacek Kuczmarz.