Parafialny Dzień Chorego

Parafialny Dzień Chorego to szczególna okazja, by być bliżej Pana Jezusa. Jak przed prawie dwoma tysiącami lat garną się do Niego ci wszyscy, dla których cierpienie to konkret dnia powszedniego. I wierzą, że On może temu zaradzić. W sakramencie namaszczenia, szczególnie celebrowanym w taki zbiorowy jak w Dniu Chorego sposób, wspólnota Kościoła poleca Bogu słabości fizyczne i duchowe chorych, prosi o ich uwolnienie od błędów i pokus oraz o umocnienie ich samych i tych, którzy im usługują, a także prosi o życie i zdrowie dla tych wszystkich, na których kapłani nakładają ręce i dokonują namaszczenia ich głów i rąk. A wszyscy zgromadzeni, reprezentujący całą wspólnotę potwierdzają to uroczystym: Amen – niech się tak stanie. Wierzymy, że Jezus, obecny w Eucharystii, pochyla się wówczas nad każdym swoim dzieckiem otoczonym szczególną modlitwa Kościoła; jak kapłan z Monstrancją…