Zwieńczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 2017

W drugi poniedziałek Nowego Roku, podczas mszy świętej o godzinie 18.00 miało miejsce zakończenie ubiegłorocznej „edycji” Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Kilkadziesiąt osób, które ponad 9 miesięcy wcześniej rozpoczęło modlitwę w intencji ratowania zagrożonego życia w symboliczny sposób złożyło Panu Bogu dziękczynienie za uratowanie niewinnych ludzkich istnień. Przed ołtarzem na początku mszy każdy z modlących się złożył symboliczną różę. Naprawdę budujący był widok ludzi w różnym wieku angażujących się w sprawy, na które nie zawsze mamy fizyczny wpływ, a które jedynie w Bogu mogą znaleźć swoje pozytywne rozwiązanie. Po mszy świętej jak w każdy poniedziałek został wystawiony Najświętszy Sakrament. Tekst Justyna Jankowska, bs; zdjęcia Justyna Jankowska