Paczka dla Kresowian

Zapraszamy do udziału w akcji Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi, w której powstaniu przedstawiciele naszej parafii mieli swój udział i z którą stale współpracujemy.