Występy zespołu „Wierzbica” z Białorusi

19 listopada, gościliśmy w naszej parafii na kilku Mszach Świętych w górnym kościele polonijny zespół „Wierzbica” z Mińska na Białorusi. Ośmioosobowa grupa reprezentantów zespołu towarzyszyła wiernym podczas przeżywania niedzielnych Eucharystii, po których można też było wysłuchać repertuaru przygotowanego przez artystów pod kierownictwem p. Alesia Świrskiego. Mogliśmy usłyszeć m.in.: Barkę, Abba, Ojcze czy Zdrowaś Maryja. Zespół istnieje od 37 lat i składa się – co ważne – z amatorów. Pan Aleś podkreśla, że są to osoby, które po swojej codziennej pracy przychodzą dwa razy w tygodniu na próby i uczą się coraz to nowych utworów, aby swoim śpiewem oraz tańcem sprawiać radość sobie i innym na różnego rodzaju uroczystościach. Po koncercie zbierano datki na potrzeby Polonii na Białorusi. Justyna Jankowska