Gość z Syrii

W naszej parafii gościł katolicki biskup diecezji Latakia w Syrii ks. Antoine Chbeir. W towarzystwie ks. Rafała Cyfki, dyrektora krakowskiego Biura Regionalnego organizacji „Kirche in Not” (Kościół w Potrzebie), organizującej wizytę hierarchy w Polsce wziął udział w mszy świętej o godz. 9.00 i wygłosił homilię. Spotkał się też z dziećmi i ich rodzicami obecnymi na mszy o godz. 10.30 w dolnym kościele. Ksiądz Biskup przyjechał, by podziękować wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska, w tym także wiernym z naszej parafii, za włączenie się w akcję „Dar dla Aleppo”. Szpital św. Ludwika w tym syryjskim mieście, na odbudowę którego zbierane były datki w niedzielę 4 czerwca, ma służyć wszystkich chorym bez względu na narodowość czy wyznawaną wiarę. I właśnie o taką szczególnie troskę, wyrażającą się we wspólnocie wiary, modlitwie o pokój i pomocy materialnej ludziom, którzy tam, w Syrii, borykają się z trudnościami z zabezpieczeniem potrzeb dnia codziennego, apelował do wiernych. Jak to zrobić? Wokół jest tyle do tego okazji. Tyle organizacji biorących w niej aktywny udział… Trzeba tylko chcieć…