Świadectwo o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

W niedzielę 17 marca gościliśmy w naszej parafii świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marka Kędziorka, który przez słowo świadectwa przybliżył nam osobę i duchowe dziedzictwo Męczennika w roku 40 rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła można było nabyć oryginalne nagrania 16 całych kazań ks. Popiełuszki, wydanych na płytach.

W holu kościoła znajdowała się wystawa przypominająca postać bł. księdza Jerzego Popiełuszko. Plansze wystawy można obejrzeć poniżej.

Wystawa