Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych działająca w naszej parafii powiększyła się o 11 nowych osób.