Wielki Tydzień w naszej parafii

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek

9.00 Jutrznia i wprowadzenie w liturgię wieczorną
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
Po Mszy św. do godz. 23.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

Wielki Piątek

9.00 Jutrznia i wprowadzenie w liturgię wieczorną
15.00 Droga Krzyżowa
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu
Bożego i indywidualna adoracja do godz. 24.00

Wielka Sobota

9.00 Jutrznia i wprowadzenie w liturgię wieczorną
7.00 – 14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – 14.00 Święcenie pokarmów
20.30 Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy
Rozpocznie się poświęceniem nowego ognia i zapaleniem
paschału w ogrodzie parafialnym, a zakończy procesją
rezurekcyjną.

SPOWIEDŹ

Poniedziałek 6.30 – 9.00 i 17.00 – 20.00
Wtorek 6.30 – 9.00 i 17.00 – 20.00
Środa 6.30 – 9.00 i 17.00 – 20.00
Wielki Czwartek 7.00 – 17.00
Wielki Piątek 7.00 – 17.00
Wielka Sobota 7.00 – 14:00