Zapraszamy na piąte spotkanie synodalne w sobotę 2.04.2022r. o godz. 10.00

Czwarte spotkanie przebiegało pod hasłem:

Celebrowanie

Eucharystia jest sercem wspólnoty. Jest tym, co najczęściej nas łączy, jest okazją do spotkania z innymi członkami naszej wspólnoty parafialnej. Jest czasem, kiedy słuchamy Słowa Bożego, modlimy się i czerpiemy z owoców Eucharystii – Krew i Ciało Chrystusa to pokarm na naszej drodze wzrastania i w naszym podążaniu razem.
Jak celebracja liturgiczna wpływa na tworzenie naszej wspólnoty parafialnej, poczucie przynależności do siebie nawzajem i do Boga?

1. Jak angażujesz się w liturgię? Co Ci pomaga/przeszkadza w przeżywaniu liturgii?

2. Czy poza niedzielną Eucharystią bierzesz udział w innych formach gromadzenia się wspólnoty parafialnej (np. różaniec, droga krzyżowa, nabożeństwo majowe, roraty, adoracja Najświętszego Sakramentu)?

3. Co zrobić, aby nasza liturgia była piękniejsza?

4. Za co jesteś wdzięczny/-a myśląc o swojej wspólnocie parafialnej gromadzącej się na Mszy świętej lub innych nabożeństwach w kościele?

5. Jakie odpowiedzialności powierza się świeckim? Czy chcesz się zaangażować w celebrację liturgii? W jaki sposób?

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę 02.04.2022r. Rozpoczniemy wspólną modlitwą o godz. 10.00 w kościele górnym. Potem będziemy mieli okazję dzielić się swoim doświadczeniem wspólnoty Kościoła i słuchać siebie nawzajem. Każde spotkanie synodalne poświęcone jest innemu tematowi. Najbliższe będzie przebiegało pod hasłem „Współodpowiedzialni w misji”.

Sekretarz synodu parafialnego,
Marzena Poręba