Zapraszamy na czwarte spotkanie synodalne w sobotę 26.03.2022r. godz. 10.00


Trzecie spotkanie przebiegało pod hasłem:

Zabieranie głosu

Papież Franciszek, przypomniał, że jako siostry i bracia, mamy prawo i obowiązek zabierania głosu – dzielenia się swoimi myślami i uczuciami, gdyż każdy z nas jest odpowiedzialny za wspólnotę parafialną, za Kościół.
1. Czy odczuwam potrzebę dzielenia się moim doświadczeniem, wątpliwościami, pytaniami w grupie i wspólnocie parafialnej? Co utrudnia lub ułatwia mi zabieranie mi głosu?
2. Czy mam odwagę mówić w mojej Parafii to, co jest dla mnie ważne? Czy potrafię wstawiać się w sprawach innych osób? Jeśli nie, to jaka jest tego przyczyna?
3. Czy narzekając lub zgłaszając kolejną propozycję w mojej Wspólnocie Parafialnej jestem gotowy do własnego zaangażowania w danej sprawie?
4. Czy utożsamiam się z tymi, którzy w moim Kościele zabierają głos w moim imieniu (księża, liderzy grup, Rada Parafialna)? Czy w ich wypowiedziach odnajduję to co sam czuję, myślę?

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę 26.03.2022r. Rozpoczniemy wspólną modlitwą o godz. 10.00 w kościele górnym. Potem będziemy mieli okazję dzielić się swoim doświadczeniem wspólnoty Kościoła i słuchać siebie nawzajem. Każde spotkanie synodalne poświęcone jest innemu tematowi. Najbliższe będzie przebiegało pod hasłem „Celebrowanie”.

Sekretarz synodu parafialnego,
Marzena Poręba