27a msza za Ojczyznę i procesja 11.11.19 RMilewicz (23)