14a msza za Ojczyznę i procesja 11.11.19 RMilewicz (12)