Śp. Alicja Wrabec (1936-2021)

14 października 2021 zmarła w wieku 84 lat śp. Alicja Wrabec. Pani Ala, bo tak o Niej i do Niej powszechnie się mówiło, była bardzo zaangażowana w życie Kościoła i parafii. Uczestniczyła w pracach Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, a także naszego parafialnego Komitetu Charytatywnego oraz Kawiarenki Parafialnej. Współzakładała Wrocławskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (Schronisko św. Brata Alberta). Aktywnie uczestniczyła w inicjatywach na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i pracach Wrocławsko-Dortmundzkiej Fundacji Współpracy Międzyparafialnej im. św. Jadwigi, które od czasów stanu wojennego aż do 2015 roku spieszyły z materialną pomocą naszym potrzebującym parafianom i poprzez bezpośrednie kontakty ludzi dobrej woli przełamywały bariery wrogości i nieufności między skłóconymi niegdyś narodami.
W naszej parafii Pani Ala należała do Duszpasterstwa Ludzi Pracy, zakładała u nas Akcję Katolicką. Była także członkiem Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca. Należała do Związku Piłsudczyków, modliła się w intencji dzieci nienarodzonych. W czasach, kiedy parafianie spotykali się każdego 16. dnia miesiąca na modlitwie w intencji Jana Pawła II była filarem tych modlitw. Żyła potrzebami drugiego człowieka i Kościoła. Pani Ala była zawsze uśmiechniętą, ciepłą i pełną dobrych uczuć osobą, która kochała ludzi – młodych i starszych. Z każdym potrafiła znaleźć wspólny język. Była szczodra i bezinteresowna. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj jej świeci…

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 16 października w parafii św. Michała w Nowej Soli.

W naszej parafii Msza św. w  intencji śp. Pani Ali zostanie odprawiona w środę 20 października o godz. 18.00.