Być Kobietą Urzekającą z Maryją

Msze i spotkania dla kobiet

   Od października 2018 roku w parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu odbywa się formacja kobiet. Co miesiąc, w każdą pierwszą sobotę, kobiety spotykają się o godz. 12.00 w dolnym kościele na Eucharystii i adoracji Najśw. Sakramentu, połączonej o nabożeństwem pierwszych sobót. Opiekunem grupy, liczącej około 40 osób, jest o. Krzysztof Antoniewicz SJ, który głosi konferencje i sprawuje pieczę duszpasterską.

   Projekt tworzony jest przez kobiety dla kobiet na większą chwałę Boga i Matki Najświętszej. To Jej zawierzone są wszystkie działania i to Maryja towarzyszy nam każdego dnia. Naszym zadaniem jest stworzyć przestrzeń dla wszystkich kobiet, by tu poczuły się przyjęte i piękne, zgodnie z zamysłem Pana Boga. Celem jest, aby kobiety mogły odkrywać swoją kobiecość, ubogacać wiarą i doświadczeniem. być dla siebie inspiracją i wzajemnym wsparciem.

   Wszystko zaczęło się od projektu „Być Kobietą Urzekającą”, zrodzonego z potrzeby serca. Pomysłodawczyniami były Ewelina Chełstowska i Emilia Szota. Dzięki nim powstała pierwsza konferencja dla kobiet, pragnących odkrywać swoje piękno, a z czasem inicjatywa objęła wiele innych pomysłów. Nadal wiele inspiracji i motywacji czerpiemy z www.urzekająca.pl.

   Od listopada 2020 roku wrocławska grupa kobiet dołączyła do inicjatywy „Kierunek Niebo”, zaproponowanej przez Radę ds. Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski. „Kierunek Niebo” to pierwsza w Polsce platforma on-line dla duchowej formacji kobiet. On-line konferencje odbywają się 2 razy w miesiącu. Tematy są dopasowane do potrzeb kobiecej formacji, bazując na przekazywanych treściach, grupa wrocławska omawia i rozważa je podczas potkań na żywo. Jako córki Króla mamy wspólny cel – razem zmierzamy w kierunku Nieba!

Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety!!!

              Informacje bieżące

Terminy spotkań na rok 2023:

  • 04 listopada 2023 r. – Sara Matka wierzących

        W sobotę 7 października 2023 roku o godz. 12.00 została odprawiona Msza św. w intencji kobiet „URZEKAJĄCYCH z Maryją” z Wrocławia w dolnym kościele parafii św. Klemensa Dworzaka. Po Mszy św. i adoracji dość liczna grupa spotkała się w Salce Solidarności omawiając temat: Ewa, pierwsza niewiasta w Historii Zbawienia

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 04 listopada 2023 roku! 

 

Informacja o grupie:

Helena Wołowicz (liderka) – tel. 500 525 625

 

Kilka migawek fotograficznych: