Zapowiedzi przedślubne

Sakrament małżeństwa zawrzeć zamierzają:

5 -12 listopada 2023

Rafał Andrzej KUNIEC
zam. Parafia Wrocław, św. Andrzeja
Anna CZAJKOWSKA
zam. Parafia loco

 

 Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w związku
z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest
zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
w związku z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa
wyżej wymienionych osób,
zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.