Duszpasterze

Urodzony 27.05.1962 r. w Stróżach (pow. nowosądecki), święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Studiował w Krakowie, Warszawie i Innsbrucku. Był m.in. współzałożycielem i dyrektorem Domu Spotkań im Angelusa Silesiusa przy ul. Stysia we Wrocławiu, dyrektorem Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach oraz Katolickiego Instytutu Zarządzania, Przewodniczącym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. W latach 2010-2014 był proboszczem w Czechowicach-Dziedzicach. 2014-2019 duszpasterz w naszej parafii. Proboszcz parafii św. Klemensa Dworzaka od 2019.

71 334 79 97

Wikariusz parafii św. Klemensa Dworzaka. Uczy religii oraz opiekuje się ministrantami, duszpasterstwem 40+ i jednym z Kręgów Domowego Kościoła.

Urodził się w 1975 r. w Pantalowicach. Rodzice zostawiali mu wolną rękę. Początkowo było seminarium w Przemyślu. Tam poznał duchowość ignacjańską i w sierpniu 2000 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Swoją formację zakonną odbywał w Starej Wsi, Krakowie, Palermo i Rzymie. Po studiach pracował cztery lata jako duszpasterz akademicki w Opolu i Nowym Sączu, później jako socjusz magistra nowicjatu w Starej Wsi. Od sierpnia 2016 r. podjął pracę w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach – Dziedzicach. Szczególnie interesuje się teologią biblijną. W naszej parafii rozpoczął pracę z młodzieżą magisową.

Urodzony w 1958 r. w Szamocinie, przyjął święcenia kapłańskie 29.06.1987 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię w Krakowie 1982-84 i teologię w Neapolu 1984-87. Duszpasterz akademicki, katecheta, rekolekcjonista i opiekun Wspólnot Życia Chrześcijańskiego oraz Drogi Neokatechumenalnej m.in. we Wrocławiu (1987-90 w par. św. Klemensa Dworzaka), Krakowie i Gliwicach. Opiekun wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.

Urodził się 7 I 1950 r. w Starej Wsi. Tam 4 IX 1968 r. wstąpił do zakonu i 15 VIII 1976 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem i katechetą m.in. w Krakowie, Opolu i Nowym Sączu, superiorem i proboszczem w Bytomiu (1985-92). W naszej parafii po raz pierwszy zaczął posługę w 2014 r. Następnie pracował jako proboszcz w kość. Chrystusa Króla w Krakowie-Przegorzałach (2016-2022) jako wikariusz. Ponownie jest we Wrocławiu, gdzie o. proboszcz powierzył mu opiekę nad Apostolstwem Modlitwy i Żywym Różańcem.