Duszpasterze

Urodzony 27.05.1962 r. w Stróżach (pow. nowosądecki), święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Studiował w Krakowie, Warszawie i Innsbrucku. Był m.in. współzałożycielem i dyrektorem Domu Spotkań im Angelusa Silesiusa przy ul. Stysia we Wrocławiu, dyrektorem Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach oraz Katolickiego Instytutu Zarządzania, Przewodniczącym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. W latach 2010-2014 był proboszczem w Czechowicach-Dziedzicach. 2014-2019 duszpasterz w naszej parafii. Proboszcz parafii św. Klemensa Dworzaka od 2019.

71 334 79 97

Urodzony 14.03.1973 r. w Oleśnicy, święcenia kapłańskie przyjął w 2009 r. Studiował w Lublinie, Krakowie, Neapolu i Warszawie. Był dyrektorem bursy dla młodzieży w Krakowie (2009-11), posługiwał w domu rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach (2011-16), był wikariuszem w Bytomiu (2016-19). Wikariusz parafii św. Klemensa Dworzaka.

Urodzony w 1958 r. w Szamocinie, przyjął święcenia kapłańskie 29.06.1987 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię w Krakowie 1982-84 i teologię w Neapolu 1984-87. Duszpasterz akademicki, katecheta, rekolekcjonista i opiekun Wspólnot Życia Chrześcijańskiego oraz Drogi Neokatechumenalnej m.in. we Wrocławiu (1987-90 w par. św. Klemensa Dworzaka), Krakowie i Gliwicach. Opiekun wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.

Urodził się 8.11.1951 roku w Wilczym Gardle (obecnie część Gliwic). Święcenia kapłańskie przyjął 31.07.1979 r. w Gliwicach. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie oraz teologię pastoralną na KUL-u w Lublinie. Po święceniach pracował jako duszpasterz młodzieżowy i harcerski w Krakowie 1981-83, Wrocławiu 1983-84, Rudzie Śl. 1984-86, Chicago 1986-94, Krakowie 1994-2003, a ostatnio w Atenach 2003-10. W naszej parafii zajmuje się dziećmi i młodszymi ministrantami.

71 334 79 94