Sakrament chorych

Sakrament ten przyjmują chorzy i osoby w podeszłym wieku (nie częściej jednak niż co pół roku). W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia sakrament można przyjąć w każdym momencie.

Przed przyjściem kapłana do domu, przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, na którym stawiamy krzyż, świece, watę i poświęconą wodę.

W Parafialnym Dniu Chorych – w sobotę przed Niedzielą Palmową – udzielamy zbiorowo sakramentu chorych wszystkim potrzebującym w kościele na Mszy św. o godz. 10:00.
Okazja do spowiedzi wielkanocnej dla chorych w tym dniu od godz. 9:00.
Cała rodzina bierze udział w modlitwie za chorego.

Rodzina jest odpowiedzialna za przygotowanie chorego (w każdej poważnej chorobie) i zadbanie o to, by chory miał okazję przystąpienia do sakramentu spowiedzi, przyjęcia Eucharystii i sakramentu chorych.