Wspólnota „Kana” – Odnowa w Duchu Świętym

Witamy na podstronie przedstawiającej bliżej naszą działającą na Grabiszynie/Grabiszynku grupę, jak to mawiają niektórzy „charyzmatyków” — Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „KANA”… Informacje podstawowe o nas jako o działających w całej plejadzie grup i wspólnot w Parafii św. Klemensa Dworzaka (Hoffbauera) i przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia znaleźć można na ogólnej stronie prezentującej całość działających w parafii organizacji — cieszymy się wszakże, gdy ktoś chce sięgnąć po jeszcze więcej wiadomości.

ogólna charakterystyka naszej „Kany”

Dodajmy więc, że Grupa Odnowy „Kana” należy do najstarszych działających „bytów składowych” życia naszej parafii i regionu. Okazała przy tym swą wierność nie tylko w chwilach euforii, ale i w trudnych momentach. Choć też jako ludzie odczuwamy trud lat, przecież wciąż nie tylko nadążamy, ale jesteśmy aktywni na wielu polach także poza ściśle rozumianą wewnętrzną pracą wspólnotową samej Grupy, nie tylko przy okazji np. dyżurów w „Kawiarence Parafialnej” ale przy każdej pojawiającej się akcji. Ba! Bardzo cieszymy się, że obecność, co podjęliśmy parę lat temu, by nasze comiesięczne wspólnotowe Msze Św. poprzedzone były godzinną Adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wystawionego: zostało z czasem podjęte przez innych i obecnie w każdy poniedziałek między wieczornymi Mszami Świętymi jest też Adoracja Najświętszego Sakramentu . My nadal tę adorację, za którą jesteśmy odpowiedzialni, w III poniedziałek miesiąca: zamykamy przeżyciem Eucharystii Wspólnotowej dla naszej Grupy o 19:30 i zapraszamy do udziału tak w  tej adoracji, jak i w tej Mszy Świętej – wszystkich chętnych czcicieli Miłości Bożej, która nam się ukazuje i Którą Żyjemy; oczywiście, sami też chętnie uczestniczymy w pozostałych poniedziałkowych adoracjach. Wszakże ufamy, że to tylko jeden z przejawów nasze wkładu w katolickie życie naszej parafii, których nazbierało się od RP 197, roku powstania wspólnoty, więcej. W tej dłuższej zresztą perspektywie patrząc, to rzeczą, która szczególnie cieszy, jako charyzmat, z którego chętnie korzystały nawet inne wspólnoty, ta nasza posługa w modlitwie wstawienniczej, przez wiele lat chętnie póki sił starcza przez nas udzielana. Także, skoro u Matki Pocieszenia przecież jesteśmy w Sanktuarium, wraz z całą parafią św. Klemensa – to szczególnie te naszą ufność wyraża i chluzapraszamy na Grabisyn / Grabiszynekbę stanowi niezwykłe zawołanie nasze: Kana. Jesteśmy tu jak w Kanie – ufamy, że w XX wieku najpierw, teraz w XXI wieku, jesteśmy Kaną, uczącą się czegoś, co zostało rozeznane jako nasz charyzmat. Charyzmatem tym rozeznanym jest posłuszeństwo: uczymy się go od tej Matki Pocieszenia w Kanie, która jest Matką całkowitego zawierzenia Bogu, uczymy starając się być za jej namową jak ci noszący wodę w stągwiach, jak ci małżonkowie, co swą miłość zawierzyli bezgranicznie, jak ci spośród uczestników cudu, co byli na tyle mądrzy, by odkrywać choćby wespół ze starostą weselnym: jak mądrze czyni Jezus i jak warto mu zaufać.

Liderką Grupy obecnie jest p. Przemysław Wasilewski, mając jako współpracujące wieloletnie animatorki pp: Helenę Kość, Urzulę Czekaluk, Janinę Lewczuk, Urszulę Kozakiewicz; także w tym gronie warto wspomnieć i inne aktywne od lat, jak Teresę  – czy też w tym roku dołączających Tomka z Kasią, Dominika z Gabrielą.

prezentacja działań w RP 2018

Ufamy, że podzieliwszy się i ucieszywszy wieloletnią przedstawioną powyżej „fundamentalną” naszą charakterystyką- możemy zainteresować także informacjami w skali bieżącego roku, zwłaszcza patrząc „po Bożemu”, w perspektywie roku kościelnego. Tym bardziej, że obecny rok kościelny, RP 2018, jako roku duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce stanowi pierwszą część swoistego biennale, dwulecia poświęconego tajemnicy Ducha Świętego w naszym życiu. Wspólne hasło obu lat, to „Duch, który umacnia miłość” — a roku bieżący dzieje się pod zawołaniem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Te treści szczególnie chcemy przybliżać sobie w życiu wspólnotowym samej „Kany” – ale również znów dostarczając od nas dobrych impulsów wszystkim żyjącym i modlącym się z nami przy Alei Pracy, w parafii św. Klemensa i w Sanktuarium Maryi.

Pierwszym elementem wkładu, impulsu z naszej strony dla parafii były homilie, jakie wygłosił w niedzielę 28 stycznia na wszystkich Mszach Świętych o. Piotr St-K. Blajerowski SI, wskazując na potrzeby, jakie mamy jako ludzie wierzący, by odnowić tę zażyłość z Ożywicielem, Uświęcicielem; poinformował też wtedy o szeregu inicjatyw naszej Grupy obecnie podejmowanych w ciągu obecnego „Roku Ducha Świętego” dla wsparcia w nas wzrostu  prawdziwej i codziennej zażyłości z Duchem Świętym. Napisane tu zostało, że to czynimy – „dla wsparcia wzrostu zażyłości z Duchem Św. – praktycznie u wszystkich nas wiernych, parafian — jako że wszystkie te inicjatywy, łącznie z Seminarium Odnowy Wiary, które przed nami: są nastawione na pomoc po prostu dla wszystkich pośród nas – tak samo i tych, którzy akurat nie bynajmniej nie myślą o przyłączeniu się do Odnowy (jakkolwiek oczywiście cieszyć się będziemy każdym, kto też zechce się dołączyć, gdy odczyta – i to zgodnie z tym, co Bóg podpowiada –  faktycznie takie Boże natchnienie na rzecz włączenia; rzecz jasna, dla tych osób, Seminarium Odnowy wiary szczególnie będzie przydatne)

Następnym wydarzeniem w tym ciągu inicjatyw, to było „pod płaszczem Pocieszenia Maryi” weekendowe spotkanie w lutym, od „Matki Bożej Gromniecznej” 2 lutego do niedzieli 4 lutego. Te rekolekcje prowadzili wysłannicy znanej nie tylko w kraju grupy „Mocni w Duchu”, Barbara, Ania, Rafał — z cnną animacją muzyczną naszego Clemensianum w piątek i sobotę. Zdjęcia można zobaczyć tutaj:

W tym biegu zaproponowanych wydarzeń, obecnie trwamy przy wielkopostnych pomocach, które scalają się i z tym, co w parafii naszej, w parafiach się przeżywa, jak Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, rekolekcje. Nie zabrakło wszak specyficznego naszego wkładu. Są nim odpowiednie konferencje wygłaszane w trakcie naszych cotygodniowych czwartkowych spotkań w kawiarence parafialnej po Mszy Św z godziny 18:00.

Ostatnią naszą propozycją w tym roku Ducha Świętego, którą rozpocząć zgodził się sam O. Proboszcz J. Maciaszek SI – to przeprowadzane u nas w czasie przepięknym: od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego  — Seminarium Odnowy Życia Wiarą! Mieć ono będzie miejsce w środy począwszy od środy w Oktawie Zmartwychwstania, 4 kwietnia – i tak konferencje co tydzień trwać będą do środy 16 V włącznie (dzień św. Andrzeja Boboli – ale i bliskość już bezpośrednia tegorocznych „Zielonych Świątek” – po tej ostatnie konferencji, to jeszcze te „trzy dni na dostosowanie się do życia w uniesieniach od Ducha Świętego, czyli w łączności z realiami jeszcze życia doczesnego a nie „z odlotami” 😉 a potem z odnowionym sercem i mocą ducha tylko przyjdzie zanurzanie się w morze Łask Ducha Świętego, szczególnie przeżywanych w samą uroczystość Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Św.), która w tym roku przypada 20 maja)! Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium – i prosimy o szerokie przekazanie tej informacji, zwłaszcza tym, którzy potrzebują otwarcia na moc Ducha Świętego, by bieg życia ich i młodości, bieg miłości, miał dobrą moc napełnienia (hasło roku, przypomnijmy: „Jesteśmy napełnienie Duchem Świętym”)

Tak oto Seminarium też łączyć się będzie mogło, dla chętnych – z przeżyciami, jakie szczególnie są bliskie Odnowie w Duchu Świętym. W tym roku ogólnopolskie bowiem czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze przewidziano też w bliskości samej uroczystości Pięćdziesiątnicy. Rozpocznie się ono w piątek 18 V i trwać będzie aż do nocy wigilii, 19/20 maja – z kulminacją w sobotę, jak zawsze. Wtedy jest najwięcej pielgrzymek, bo nie wszyscy mogą przyjechać na kilka dni. Tradycyjnie też w sobotę na te czuwania Odnowy ogólnopolskiej jedzie i pielgrzymka organizowana przez naszą wspólnotę – do której też zapraszamy co roku innych, sympatyków. Także więc i do tegorocznej pielgrzymki, w tym szczególnym dniu: już teraz zapraszamy. Pojadą liczni przedstawiciele grupy, ufamy, że również z tegorocznego Seminarium dołączą – jak i jak zawsze liczni sympatycy. Nikt przecież nie powiedział, że spośród największych autokarów, np. osiemdziesięcioosobowych – musimy ograniczyć się do jednego! Informacje i zapisy, oczywiście u Liderki, względnie Animatorek.

Tak więc zrozumiałe jest, że po tych wszystkich wzniosłych przeżyciach, pewnym zamknięciem czasu zwłaszcza Wielkiej Nocy w mocy Zesłania Ducha: będzie i spotkanie

wewnętrzne, rodzinne Wspólnoty Kana, łącznie z nowymi Entuzjastami, które planujemy w środę po Zielonych Świątkach, jak to były spotkania podczas Seminarium – albo wręcz w czwartek, dzień przecież Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.