Święta o miłosiernym obliczu – zaproszenie na spotkanie Urzekających Kobiet

Kobiety Urzekające zapraszają w najbliższą sobotę 10 kwietnia na spotkanie o praktykowaniu postawy miłosierdzia w codziennym życiu na podstawie życia św. Faustyny Kowalskiej.