Chrystus zmartwychwstał!

 

To, co świętujemy w czasie Triduum Paschalnego, przekracza nasze możliwości pojmowania, bo jak można zrozumieć, że zbawienie przyszło przez cierpienie i śmierć krzyżową – przez coś, przed czym się wzdragamy i czego unikamy. To nam uświadamia, jak bardzo drogi Boże nie są naszymi drogami. Jak pojąć, że królowanie jest uniżeniem się do śmierci, a sama śmierć staje się bramą do życia? To wszystko możemy kontemplować i przeżywać przez wiarę w sakramentach naszego odrodzenia, które celebrujemy w czasie najważniejszych świąt Kościoła – Świąt Wielkiej Nocy.
Myśli i dróg Bożych nigdy nie zrozumiemy, ale głębokie przeżycie Triduum Paschalnego pozwala nam nieznacznie odczuć ich sens.
Drodzy Parafianie, życzymy Wam radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech ta radość, nadzieja i miłość, którą przynosi nam Chrystus swoim zmartwychwstaniem, zagości w Waszych sercach, głęboko się tam zakorzeni i pozostanie na zawsze.

O. Janusz Śliwa, proboszcz, wraz z całą wspólnotą jezuitów