38. rocznica powstania Solidarności

W niedzielę 26 sierpnia podczas mszy św. o godz. 12.00 celebrowanej pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego odprawiona została w naszym kościele parafialnym Eucharystia w 38. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W mszy św., oprócz parafian wzięła udział liczna rzesza członków i sympatyków Związku (z pocztami sztandarowymi z Wrocławia i całego Dolnego Śląska) i tych, dla których i dzisiaj ważne są idee Solidarności. Po nabożeństwie jego uczestnicy pod rozwiniętym sztandarami przeszli pod pamiątkową tablicę przy dawnej Zajezdni nr VII (obecnie siedziba Centrum Historii Zajezdnia) i złożyli kwiaty i wieńce oddając cześć tym, którzy poświęcili swoją wolność i życie w walce o Solidarność. Tekst Bogdan Szyszko, zdjęcia Justyna Jankowska.