Wielkanocne życzenia

Zmartwychwstały Jezus wszystkich swoich uczniów zwołuje na powrót do Galilei. Tam, gdzie po raz pierwszy Go usłyszeli, tam, gdzie po raz pierwszy zachwycili się Jego słowami, tam, gdzie podjęli pierwsze decyzje, by pójść za Nim. Galilea to kraina pierwszej miłości. Zmartwychwstały Pan wszystko odnawia i pozwala głębiej i lepiej przeżyć. Oto czynię wszystko nowe (Ap 21,5).  Idźmy i my tam, aby On odnowił naszą współpracę ze Stwórcą, aby odnowił nasze drogi, aby odnowił najważniejsze źródła naszego życia. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionych, przepełnionych radością płynącą od Zmartwychwstałego Świąt. Alleluja! 

o. Jacek Maciaszek SJ, proboszcz