O. Adam Wiktor otrzymał medal „Niezłomni”

O. Adam Wiktor SJ został odznaczony pośmiertnie medalem „Niezłomni”, przyznawanym przez kapitułę działającą w imieniu dolnośląskiej „Solidarności”. Gala wręczenia odbyła się w ostatni czwartek, 14 grudnia, w Centrum Historii Zajezdnia, a uzasadnienie odznaczenia dla o. Adama brzmi: „za poniesione wyrzeczenia, ofiarność, bezinteresowność, obronę godności człowieka i wierność ideałom „Solidarności” podczas działalności w podziemnych strukturach w latach 1981-1989 oraz za bohaterską walkę o suwerenną i niepodległą Polskę”. Cieszymy się z tego zaszczytnego wyróżnienia i dziękujemy Bogu, że osobę i działalność naszego o. Adama Wiktora SJ.

Zdjęcia R. Milewicz
14 grudnia – medal Niezłomni dla O. A. Wiktora

www.wroclaw.pl