Zniesienie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św.

Od 20 czerwca 2021 r. zostają zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane.
Jednogłośną decyzję w tej sprawie podjęli biskupi podczas 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią COVID-19.

Zniesienie dyspensy oznacza powrót obowiązku wynikającego z pierwszego przykazania kościelnego: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

Z dyspensy nadal mogą korzystać:
1. osoby w podeszłym wieku;
2. osoby chore;
3. ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.

Uczestnictwo w transmisjach internetowych, umożliwiających wspólnotę modlitewną osobom korzystającym z dyspensy i innym chętnym do wspólnej modlitwy, np. spoza parafii, nie pozwala wypełnić obowiązku niedzielnego związanego z udziałem w mszy św.

Od 13 czerwca, zgodnie z wytycznymi rządu, w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych w obiektach kultu religijnego może znajdować się nie więcej uczestników niż stanowi 50 procent obłożenia budynku, czyli świątynia może być wypełniona w połowie. Od 26 czerwca liczba ta zostanie zwiększona do 75 procent. Rząd podał też, że do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19.