Dziękczynno-przebłagalna msza w ostatni dzień roku

W ostatni dzień roku zgromadziliśmy się na uroczystej mszy św. o godz. 17.00, aby podziękować Panu Bogu za Jego Miłość i wszelkie błogosławieństwo, które od Niego otrzymaliśmy w minionym roku, przeprosić Go za wszelkie zło, za grzechy osobiste i publiczne oraz prosić o Bożą opiekę w Nowym Roku. Ostatni dzień roku to także czas podsumowań. Ojciec Proboszcz przypomniał o ważnych wydarzeniach, które celebrowaliśmy w minionym roku, m.in. o ważnych parafialnych jubileuszach: 200-lecia narodzin dla nieba patrona parafii, św. Klemensa Dworzaka, 75-lecia przybycia jezuitów do parafii oraz 450-lecie namalowania cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Ponadto Ojciec Janusz przedstawił parafialne statystyki dotyczące I Komunii św., bierzmowania, chrztów, ślubów oraz pogrzebów. Następnie zapowiedział, co czeka nas w kolejnym roku, jakie wydarzenia i jubileusze, wyrażając nadzieję, iż będą one okazją do dalszej integracji i budowania wspólnoty parafialnej. Na koniec złożył pełne nadziei życzenia noworoczne. Po mszy św. odbyło się nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne przed Najświętszym Sakramentem, w czasie którego dziękowaliśmy za wszelkie otrzymane łaski: osobiście, rodzinnie i wspólnotowo – również za nowo przybyłych parafian i nowe rodziny. Przepraszaliśmy też za grzechy osobiste i publiczne: m.in. za wszelkie profanacje oraz grzech aborcji, a także prosiliśmy o opiekę Bożą w nowym roku i zatrzymanie pandemii koronowirusa. Fot. Ewa Droszcz, Agnieszka Paluch.