Błogosławieństwo kierowców i pojazdów w dniu św. Krzysztofa

25 lipca w liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa po mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 o. proboszcz Janusz Śliwa pobłogosławił pojazdy i ich użytkowników, którzy przyprowadzili swoje wehikuły na plac kościelny i pobliską ul. Makową. Wcześniej wszyscy wspólnie prosili Pana Boga o opiekę i błogosławieństwo, by dobrze, rozsądnie i bezpiecznie posługiwać się pojazdami na różnych drogach dla dobra swojego i bliźnich i by Chrystus, który jest drogą chrześcijan prowadził każdego z uczestników obrzędu do celu podróży i życia. Fot. Ewa Droszcz.